Đặt tên thương hiệu – Mốc thời gian để xây dựng thương hiệu thành công

Tuần 1: Bắt đầu trao đổi trực tiếp trực tuyến với những người ra quyết định quan trọng

Mục đích của cuộc họp này là cung cấp một “bộ não” về những suy nghĩ, ý tưởng, phương hướng trước đây mà khách hàng, nhân viên chủ chốt và các bên liên quan đã xem xét. Chúng tôi cũng sẽ xác định các tiêu chí đặt tên thương hiệu và xây dựng thương hiệu theo các khía cạnh “bắt buộc phải có” và “không nên bắt đầu”. (ví dụ: phải có tên miền .com phù hợp, không được có tham chiếu địa lý trong tên.) Điều quan trọng là phải có tất cả những người ra quyết định cuối cùng tham dự tại mỗi cuộc họp.

Tuần 2: Tạo ra các ứng cử viên tên thương hiệu với các dòng từ khóa miêu tả

Sau cuộc họp khởi đầu, chúng tôi sẽ bắt đầu lên ý tưởng, nghiên cứu và xem xét hàng trăm giải pháp đặt tên/thương hiệu tiềm năng với mục tiêu chắt lọc danh sách xuống 8 đến 12 ứng cử viên tốt nhất. Mỗi bản sắc thương hiệu sẽ được đánh giá và lựa chọn dựa trên các tiêu chí xây dựng thương hiệu được thảo luận trong cuộc họp ban đầu.

Trình bày và xem xét lại các bản sắc thương hiệu ban đầu qua bộ xây dựng thương hiệu tùy chỉnh

Khi nhóm ứng viên đầu tiên được xác định, chúng tôi sẽ cung cấp các dòng từ khóa miêu tả và tỷ lệ hợp lý cho từng bản sắc nhận dạng. Cung cấp các ứng dụng giả lập, đặt chúng vào các góc nhìn tạm thời để xem xét một cách tốt nhất. Điều này cho phép thương hiệu được nhìn thấy trong nhiều bối cảnh, với các giải pháp chất liệu và ánh sáng cho ứng dụng của logo, hình ảnh phù hợp và chuyên nghiệp, dòng tiêu đề miêu tả và đoạn văn bản. Điều này cung cấp khả năng hình dung bản sắc nhận diện thương hiệu ngay từ đầu.

Tuần 3: Phản hồi từ vòng đầu tiên của tên thương hiệu

Điển hình là phản hồi từ vòng đầu tiên là “Wow, bạn đã cho chúng tôi rất nhiều suy nghĩ vềmọi thứ xung quanh!” Sau đó, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một liên kết đến một biểu mẫu giúp sắp xếp suy nghĩ, thu thập phản hồi và ưu tiên tên thương hiệu, dòng tiêu đề miêu tả, màu sắc, hình ảnh và các yếu tố thương hiệu phù hợp nhất với bạn. Điều này cung cấp cho chúng ta một cảm giác tốt hơn về những gì tạo ra tiếng vang với bạn.

Vòng thứ hai của tên thương hiệu và dòng tiêu đề

Từ phản hồi, chúng tôi lấy (các) tên bạn thích nhất và thực hiện một vòng khác (nếu cần) và thực hiện tinh chỉnh để điều chỉnh theo yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ thiết lập một cuộc họp trực tiếp tại văn phòng bạn (hoặc trực tuyến) để xem xét những tên thương hiệu này.

Tuần 4: Phản hồi từ vòng thứ hai của tên thương hiệu

Tại thời điểm này, chúng tôi thực sự thấy gần gũi, dễ chịu. Các cuộc thảo luận thường tập trung vào giá trị của hai hoặc ba tên hàng đầu, và các câu hỏi liên quan đến cái nào phản ánh đúng nhất thông điệp thương hiệu, cung cấp nền tảng tiếp thị tổng thể tốt nhất và dễ nhìn/nói/phát âm nhất, v.v. Và tất cả những ứng viên vào chung kết sẽ vượt qua quá trình kiểm tra, rà soát và đáp ứng các tiêu chí xây dựng thương hiệu. Ứng viên chiến thắng cuối cùng thường là tên thương hiệu đơn giản nhất và cảm giác đúng tiêu tiêu chí.

Hoàn thiện việc đặt tên thương hiệu và dòng từ khóa miêu tả

Đây là nơi bạn nói “finish”, xác định chiến lược tên thương hiệu và kết thúc phần đặt tên thương hiệu của dự án. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin tra cứu thương hiệu sơ bộ trong nước và của cơ sở dữ liệu USPTP.gov (nếu có), cũng như tìm kiếm tên của Google. Nếu tương đối rõ ràng, sau đó bạn có thể yêu cầu tư vấn để nộp đơn hoàn thành thủ tục đăng ký thương hiệu.

Tuần 5: Thảo luận về phương pháp định hướng sở thích, mong muốn logo

Dựa trên các yếu tố thương hiệu được trình bày trong quá trình đặt tên thương hiệu, cuộc thảo luận bắt đầu về việc logo, kiểu phông chữ, màu sắc và biểu tượng nào hấp dẫn nhất. Chúng tôi sẽ cung cấp một bảng biểu tượng để giúp bạn xác định loại phương pháp, cách xử lý biểu tượng phản ánh tốt nhất nhận diện thương hiệu của bạn.

Trình bày vòng đầu tiên của logo

Chúng tôi sẽ trình bày vòng đầu tiên của logo, thường ở định dạng .pdf, để bạn xem xét và cân nhắc. Thông thường chúng tôi trình bày từ ba đến năm khái niệm biểu tượng cho mỗi vòng.

Tuần 6: Phản hồi từ vòng đầu tiên của logo

Chúng tôi sẽ gặp nhau trực tiếp trong cuộc họp tại văn phòng bạn, hoặc nói chuyện qua điện thoại, hoặc thu thập thông tin phản hồi qua email về kiểu dáng, phông chữ, màu sắc và biểu tượng bạn thích nhất từ ​​vòng đầu tiên, sau đó tinh chỉnh chúng để kết hợp tất cả các yếu tố một cách tốt nhất.

Trình bày vòng thứ hai của logo

Vòng thứ hai của logo phản ánh những thay đổi yêu cầu từ những phản hồi ban đầu, và thường cung cấp nhiều màu sắc và/hoặc loại phông chữ của (các) logo yêu thích từ vòng đầu tiên.

Tuần 7: Phản hồi từ vòng thứ hai của logo

Tại thời điểm này, các cuộc thảo luận đầy sắc thái, với sự điều chỉnh nhẹ để màu sắc, font chữ, và vị trí biểu tượng. Điều chỉnh logo lần cuối được trình bày để chờ bạn phê duyệt.

Hoàn thiện thiết kế logo

Khi logo cuối cùng chính thức được chọn, chúng tôi sẽ tạo nhiều định dạng file lưu trữ của để bạn sử dụng trên web, in ấn, thi công bảng hiệu, v.v. Các định dạng này bao gồm các tệp .ai, .eps, .pdf, .png, và .jpg. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp một phiên bản màu đen và trắng của logo. Chúng tôi đặt chúng trong một thư mục .zip để dễ dàng truy cập.

Tuần 8: Tạo lập phong cách xây dựng thương hiệu

Nếu công việc bao gồm theo thỏa thuận giữa hai bên, thì chúng tôi sẽ tạo ra phong cách xây dựng thương hiệu. Tài liệu này nêu chi tiết cách sử dụng, định dạng và thông số kỹ thuật phù hợp khi in, ký – làm dấu hoặc ứng dụng vào các ấn quảng cáo nhận diện thương hiệu của công ty. Nó cũng xác định và thiết lập tiếng nói thương hiệu và tính cách để thông điệp thương hiệu luôn luôn nhất quán trên tất cả các diện mạo. Hướng dẫn về phong cách xây dựng thương hiệu này là nguyên tắc, cẩm nang thương hiệu của bạn để tuyên bốxác lập về thương hiệu và thường chạy xuyên suốt từ 100 đến 150 trang.

Bởi Trần Anh Tú
Giám đốc Sáng tạo
29 June 2020
CÁC DỰ ÁN KHÁC
DỊCH VỤ