Điều khoản và điều kiện

Trang web www.freshbrand.vn. Trang web này đã được thiết kế để cung cấp thông tin chung về FreshBrandCorp và các sản phẩm và dịch vụ của mình. Bạn có thể sử dụng trang web này, bạn thực hiện theo các điều khoản và điều kiện.

Chấp nhận của bạn của các Điều khoản và Điều kiện

Xin vui lòng dành một vài phút để xem xét cẩn thận các điều khoản và điều kiện. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này bạn đồng ý tuân theo và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện. Nếu bạn không đồng ý tuân theo và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện, bạn có thể không truy cập, sử dụng hoặc tải các tài liệu từ trang web này. Quy định bảo mật, có thể được truy cập vào trang web này thông qua các liên kết bên cạnh liên kết đến các Điều khoản và Điều kiện, hình thành một phần không thể thiếu của các Điều khoản và Điều kiện.

Những điều khoản và điều kiện có thể thay đổi

FreshBrand Corp có quyền cập nhật hoặc sửa đổi các điều khoản và điều kiện bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Vì lý do này, chúng tôi khuyến khích bạn xem lại các điều khoản và điều kiện mỗi khi bạn sử dụng trang web này. Các điều khoản và điều kiện đã được sửa đổi cuối cùng vào ngày 05 tháng 03 năm 2012.

Thông báo bản quyền và Giới hạn thẩm quyền

Tất cả những gì bạn thấy và nghe trên trang web (“Nội dung”), bao gồm, ví dụ, tất cả các văn bản, hình ảnh, minh họa, đồ họa, clip âm thanh, video clip, video clip âm thanh, bản quyền
Bạn được cấp một giấy phép không độc quyền nội dung, tuy nhiên những hạn chế sau:
Bạn có thể tải về, lưu trữ, in ấn và sao chép phần được chọn lọc nội dung của trang web này, cung cấp cho bạn:
(1) chỉ sử dụng nội dung bạn tải về sử dụng phi thương mại cá nhân của bạn, hoặc để tiếp tục giao dịch kinh doanh của bạn với FreshBrand Corp;
(2) không xuất bản hoặc gửi bất kỳ một phần của các nội dung trên bất kỳ trang web khác trên FreshBrand Corp;
(3) không đăng, phát sóng bất cứ phần nào của nội dung trong hoặc trên bất kỳ phương tiện truyền thông khác;
(4) không sửa đổi hoặc thay đổi nội dung trong bất kỳ cách nào hoặc xóa hoặc sửa đổi bất kỳ thông báo quyền tác giả, nhãn hiệu hoặc thông báo bảo mật.
Ngoại trừ như đã nêu ở trên, bạn không thể sao chép, tải về, in ấn, xuất bản, hiển thị, thực hiện, phân phối, truyền tải, chuyển giao, dịch, sửa đổi, bổ sung, cập nhật, biên dịch, abridge hoặc trong bất kỳ cách nào khác biến đổi hoặc thích ứng với tất cả hoặc bất kỳ một phần của nội dung của trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ FreshBrand Corp.
Ngoại trừ như đã nêu ở trên, không có quyền, hoặc quan tâm đến nội dung tải về được chuyển giao cho bạn khi bạn tải về nội dung từ trang web này. Ngoại trừ giấy phép giới hạn, không độc quyền, cho phép rõ ràng ở trên, không có gì chứa đựng trong các điều khoản và điều kiện và trên trang Web này được hiểu như trao một giấy phép hoặc các quyền khác theo bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác FreshBrand Corp hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

Thương hiệu Thông báo

Tất cả các nhãn hiệu thương hiệu dịch vụ, và biểu tượng hiển thị trên trang Web này (“Thương hiệu (FB)”) là nhãn hiệu đã đăng ký và chưa đăng ký của FreshBrand Corp, một trong những chi nhánh của nó, hoặc các bên thứ ba đã được cấp giấy phép Thương hiệu của họ để FreshBrand Corp hoặc một trong các chi nhánh.
Trừ khi có quy định rõ ràng trong các điều khoản và điều kiện, bạn không thể sao chép, hiển thị hoặc nếu không sử dụng bất kỳ nhãn hiệu hàng hoá mà không được sự cho phép bằng văn bản của FreshBrand Corp.

Không được yêu cầu Ý tưởng

FreshBrand Corp đón chào những bình luận của bạn và phản hồi về trang web này. Tất cả các thông tin và tài liệu trình để FreshBrand Corp thông qua trang web này, chẳng hạn như bất kỳ ý kiến, phản hồi, ý tưởng, câu hỏi, thiết kế, dữ liệu hoặc các loại tương tự, sẽ được coi là KHÔNG BẢO MẬT và KHÔNG SỞ HỮU. Vì lý do này, chúng tôi yêu cầu rằng bạn không gửi cho chúng tôi bất kỳ thông tin hoặc tài liệu mà bạn không muốn để gán cho chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ thông tin bí mật và bất kỳ vật liệu sáng tạo ban đầu.
Bằng việc gửi thông tin liên lạc, và / hoặc các tài liệu FreshBrand Corp thông qua trang web này, bạn gán cho FreshBrand Corp, miễn phí, tất cả các quyền trên toàn thế giới, tiêu đề và quan tâm đến tất cả các quyền tác giả và quyền sở hữu trí tuệ khác và các thông tin / hoặc các tài liệu mà bạn gửi cho FreshBrand Corp. FreshBrand Corp sẽ được quyền sử dụng bất kỳ thông tin và / hoặc các tài liệu bạn gửi thông qua trang web này, và bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật chứa trong bất kỳ và các thông tin / hoặc các tài liệu, vì bất cứ mục đích gì, bao gồm nhưng không giới hạn phát triển, sản xuất và tiếp thị sản phẩm bằng cách sử dụng thông tin hoặc tài liệu không hạn chế và không có bồi thường trong bất kỳ cách nào.
Bạn chịu trách nhiệm cho các thông tin liên lạc gửi thông qua trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn, tính trung thực và độ chính xác của họ.
Xin lưu ý rằng các đệ trình của bạn (ví dụ như thông qua hình thức liên lạc của chúng tôi) không có bất kỳ tác dụng ràng buộc pháp lý về FreshBrand Corp. Do đó, hóa đơn, nhắc nhở và như thế phải được dành riêng gửi đến các địa chỉ được quy định trong hợp đồng tương ứng.

Thông tin về bên thứ ba

Một số thông tin, bài báo và tài liệu khác có sẵn thông qua trang web này được cung cấp cho FreshBrand Corp bởi bên thứ ba. Bất cứ nơi nào thực tế, theo ý kiến của chúng tôi, nguồn gốc của những vật liệu của bên thứ ba được xác định. Những vật liệu của bên thứ ba cung cấp đã quan tâm và thuận tiện của bạn. FreshBrand Corp không đảm bảo hoặc đại diện cho rằng các tài liệu này là hiện tại, chính xác, đầy đủ hoặc đáng tin cậy. FreshBrand Corp không chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng thông tin của bên thứ ba được đặt.

Liên kết đến các trang Web khác

Trang web này có chứa siêu liên kết đến các trang web được điều hành bởi FreshBrand Corp. Những siêu liên kết được cung cấp để bạn tham khảo và chỉ thuận tiện, và tôi không bao hàm sự chứng thực của vật liệu trên các trang web của bên thứ ba hoặc của bất cứ tổ chức nào với những hoạt động của họ. FreshBrand Corp không kiểm soát các trang Web này và không chịu trách nhiệm về nội dung của họ. Bạn truy cập và sử dụng các trang web mạo hiểm riêng của bạn.

Thông tin sản phẩm

Bất kỳ thông tin hoặc các tham chiếu trong trang web này chỉ phù hợp và không phải là để được hiểu khác hơn là một giới thiệu về FreshBrand Corp và các sản phẩm và dịch vụ của mình. Để được tư vấn cụ thể và hướng dẫn liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với FreshBrand Corp trực tiếp.Người có ý định sử dụng một bảo vệ thực vật hoặc sản phẩm hạt giống phải đọc và làm theo các nhãn đi kèm với sản phẩm đó và thực hiện theo quy định với tất cả các luật và quy định liên quan đến việc sử dụng của sản phẩm đó. Trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm bảo vệ cây trồng, hãy chắc chắn rằng nó được đăng ký sử dụng ở nước bạn.

Có hiệu lực toàn cầu

Bởi vì các quốc gia, các vùng miền khác nhau trên khắp thế giới có pháp luật khác nhau và các yêu cầu quy định, một số sản phẩm có sẵn ở một số nước và không ở những người khác. Trang web này có thể chứa tài liệu tham khảo hoặc các tài liệu tham khảo chéo với các sản phẩm của FreshBrand Corp, chương trình và dịch vụ mà có thể không có sẵn hoặc công bố tại quốc gia của bạn. Những tài liệu tham khảo không có nghĩa là FreshBrand Corp có ý định công bố sản phẩm, các chương trình hoặc dịch vụ ở nước bạn. Tham khảo ý kiến địa phương FreshBrand Corp đại diện bán hàng của bạn hoặc liên hệ với FreshBrand Corp nếu bạn có câu hỏi về sản phẩm, chương trình và dịch vụ có thể có sẵn cho bạn.

Quyền Thay đổi trang web

FreshBrand Corp bảo lưu quyền alter nội dung và chức năng của trang web này trong bất cứ cách nào, hoặc giới hạn truy cập cho trang web này, hoặc shut down trang web này, bất cứ lúc nào, cho bất cứ lý do, không thông báo trước và sẽ không không chịu trách nhiệm trong bất cứ cách nào để hậu quả có thể thay đổi đó.

Không phải một đề xuất hoặc lời mời đầu tư

Các thông tin trên trang Web này không cấu thành và sẽ không được coi như là một lời đề nghị hay lời mời để đầu tư hoặc kinh doanh cổ phiếu hoặc chứng khoán khác của FreshBrand Corp. Cũng không phải là bất kỳ lời đề nghị hay lời mời như vậy được thực hiện hoặc trưng cầu. Giá cổ phiếu và thu nhập từ những cổ phiếu, có thể đi lên hoặc xuống bất cứ lúc nào, và các nhà đầu tư tiềm năng cần phải nhận thức rằng hiệu suất quá khứ không nhất thiết phải là một dấu hiệu cho thấy hiệu suất trong tương lai. Nhà đầu tư tiềm năng nên tìm kiếm tài chính độc lập tư vấn trước khi quyết định đầu tư.

Báo cáo hướng đến tương lai

Trang Web của chúng tôi có thể chứa các phát biểu hướng tới tương lai – tức là, báo cáo không thực tế lịch sử, bao gồm cả báo cáo về niềm tin và kỳ vọng của chúng tôi. Các báo cáo này được dựa trên kế hoạch hiện tại, ước tính và dự, về mà FreshBrand Corp không chịu trách nhiệm. Các báo cáo liên quan đến những rủi ro và không chắc chắn vốn có, trong đó có nhiều ngoài sự kiểm soát của FreshBrand Corp. FreshBrand Corp cam kết không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ phát biểu trong ánh sáng của thông tin mới hoặc các sự kiện trong tương lai.

Từ chối bảo đảm

Trang web này được cung cấp trên cơ sở “như là” không một bảo đảm nào. Theo mức độ cao nhất có thể cho luật lệ hiện hành, FreshBrand Corp và các chi nhánh từ chối mọi bảo đảm, rõ ràng, hoặc luật pháp quy định, nhưng không giới hạn bảo đảm thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm quyền của bên thứ ba. Không giới hạn điều nêu trên, FreshBrand Corp không đại diện hoặc đảm bảo rằng trang web này sẽ không có bất kỳ lúc nào cụ thể hoặc vị trí hoặc hoạt động của nó sẽ không bị gián đoạn hoặc lỗi. FreshBrand Corp không đại diện hoặc bảo đảm rằng các nội dung của trang web này là miễn virus, hoặc có thể ô nhiễm hoặc tài sản phá hủy. Mặc dù FreshBrand Corp đã làm và sẽ tiếp tục nỗ lực rất lớn cung cấp thông tin chính xác, cập nhật thông tin, thông tin công bố trên trang web này có thể không đầy đủ hoặc đã lỗi thời và có thể chứa sự thiếu chính xác hoặc lỗi đánh máy. FreshBrand Corp không bảo đảm hay làm bất cứ đại diện về sử dụng, giá trị, chính xác, hoặc đáng tin cậy, hoặc kết quả của việc sử dụng, hoăc tôn trọng trang web này hoặc bất cứ thông tin công bố trên trang web này.

Giới hạn trách nhiệm

Sử dụng trang web này là rủi ro. Trong mọi trường hợp, FreshBrand Corp, các chi nhánh hoặc bất kỳ giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại lý cho phép mở rộng theo luật áp dụng không chịu trách nhiệm cho bất cứ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc thiệt hại phát sinh bên ngoài hoặc liên với bạn khi truy cập, sử dụng hoặc sự không có khả năng sử dụng trang web này hoặc sự tin cậy của bạn về bất cứ thông tin cung cấp trên trang web này. Không giới hạn điều nêu trên, FreshBrand Corp sẽ không chịu trách nhiệm trong bất cứ cách nào để có thể có lỗi hoặc thiếu sót trong nội dung của trang web này; điều này áp dụng cụ thể cho bất kỳ tham khảo cho sản phẩm và dịch vụ cung cấp do FreshBrand Corp. Đây là giới hạn toàn diện về trách nhiệm pháp lý có áp dụng cho tất cả mất mát và thiệt hại của bất kỳ hình thức nào, dù trực tiếp hoặc gián tiếp, chung, đặc biệt, ngẫu nhiên, do hậu quả, điển hình hoặc những mặt khác, bao gồm nhưng không giới hạn, mất thu, dữ liệu hay lợi nhuận. Giới hạn trách nhiệm này áp dụng cho dù trách nhiệm bị cáo buộc là dựa vào hợp đồng, sơ suất, sai lầm cá nhân, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc bất cứ cơ sở khác.

Ngày có hiệu lực

Các điều khoản và điều kiện nêu trên có hiệu lực vào ngày 05 tháng 03 năm 2012.