BANG – BEVERAGE INDUSTRY

NGÀNH
Thực phẩm & đồ uống
DỊCH VỤ
Bao bì

Thiết kế: Anh Tú
Giám Đốc Nghệ thuật: Trần Anh Tú
Điều hành và quản lý dự án: Trần Anh Tú
Loại dự án: Sáng tạo mới, Khái niệm, Công việc thương mại
Công việc thực hiện: Thiết kế bao bì, nhãn
Khách hàng: Bang
Địa điểm: Lệ Thủy, Quảng Bình
Nội dung thương hiệu: Nước giải khát có ga

CÁC DỰ ÁN KHÁC
DỊCH VỤ