Morethan17

NGÀNH
Các tổ chức phi lợi nhuận
DỊCH VỤ
Logo
Bộ nhận dạng thương hiệu

Thiết kế: Anh Tú, Trâm Anh, Kiều Nga
Giám Đốc Nghệ thuật: Trần Anh Tú
Điều hành dự án: Trần Anh Tú
Loại dự án: Khái niệm, Văn hóa, Công việc xã hội
Công việc thực hiện: Thiết kế logo, thiết kế nhận dạng thương hiệu
Khách hàng: Morethan17 – Canada
Địa điểm: Canada
Nội dung thương hiệu: Quyền lợi xã hội trực tuyến cho cuộc sống. Phát triển con người, phát triển xã hội của Liên Hợp Quốc

Yêu cầu: Phát triển logo wordmark (hình trong chữ) hoặc logotype (chữ) cho công ty của chúng tôi nhận dạng và xây dựng thương hiệu. Tên công ty theo stylized type/font trở thành logo, tuân theo nguyên tắc thiết kế tỉ lệ vàng.
Tagline: Empowering is Rewarding
Key value: Empowering woman (trao quyền cho phụ nữ)
Định hướng ý tưởng: Thiết kế logo nắm bắt được bản chất của đại sứ thiện chí Helen Queen và tầm nhìn của cô về một nhóm quyền lợi xã hội trực tuyến cho cuộc sống, nghệ thuật, vẻ đẹp, văn hoá, di sản và kinh doanh bền vững.

Tóm tắt: Một nhóm xã hội trực tuyến hỗ trợ cho đời sống, nghệ thuật, vẻ đẹp, văn hoá, di sản và kinh doanh bền vững. Morethan17 nhằm mục đích giáo dục cộng đồng doanh nghiệp địa phương về các mục tiêu bền vững, trao quyền cho các thành viên và ảnh hưởng đến cộng đồng hướng tới một tương lai bền vững – Con người, Hòa bình, Hành tinh và Sự thịnh vượng. Morethan17 với những thành viên nhiệt huyết – thúc đẩy cộng đồng trực tuyến đóng góp theo cách riêng của chúng tôi đối với Tầm nhìn Toàn cầu của Liên Hợp Quốc và Mục tiêu Toàn cầu – Tầm nhìn 2030.

CÁC DỰ ÁN KHÁC
DỊCH VỤ