GOCHARM

NGÀNH
Thời trang & Bán lẻ
DỊCH VỤ
Chiến lược
Đặt tên
Logo
Bộ nhận dạng thương hiệu

Thiết kế: Anh Tú, Kiều Nga, Trâm Anh
Giám Đốc Nghệ thuật: Trần Anh Tú
Điều hành sản xuất và quản lý dự án: Trần Anh Tú
Loại dự án: Sáng tạo mới, Khái niệm, Sản xuất, Công việc thương mại
Công việc thực hiện: Đặt tên thương hiệu, thiết kế logo, thiết kế nhận dạng thương hiệu
Khách hàng: Tập Đoàn Thiên Long
Địa điểm:TP.HCM
Nội dung thương hiệu: Thời trang và Bán lẻ (Mỹ phẩm, Làm đẹp)
Định hướng ý tưởng: Tự nhiên, độc đáo, mạnh mẽ, mới lạ

CÁC DỰ ÁN KHÁC
DỊCH VỤ