Basic Global

NGÀNH
Công nghiệp & sản xuất
DỊCH VỤ
Logo
Bộ nhận dạng thương hiệu

Cảm hứng thiết kế logo, nhận diện thương hiệu Basic Global

Thiết kế: Trâm Anh
Giám đốc Nghệ thuật: Trần Anh Tú
Điều hành and manage dự án: Trần Anh Tú
Loại dự án: Sáng tạo mới, Khái niệm, Công việc thương mại
Công việc thực hiện: Thiết kế logo , thiết kế nhận dạng thương hiệu
Khách hàng: Basic toàn cầu
Địa điểm: TP.HCM
Nội dung thương hiệu: Sản xuất, thương mại devices PCCC. Văn phòng

 

 

CÁC DỰ ÁN KHÁC
DỊCH VỤ