SPECIALTY PACKED JASMINE TEA

NGÀNH
Thực phẩm & đồ uống
DỊCH VỤ
Bao bì
In ấn

Thiết kế: Kiều Nga
Giám Đốc Nghệ thuật: Trần Anh Tú
Điều hành sản xuất và quản lý dự án: Trần Anh Tú
Loại dự án: Sáng tạo mới, Khái niệm, Sản xuất, Công việc thương mại
Công việc thực hiện: Thiết kế bao bì
Khách hàng: Trà Tân Nam Bắc
Địa điểm: TP.HCM
Nội dung bao bì: Thiết kế bao bì trà
Định hướng ý tưởng: Tự nhiên, thân thiện, sang trọng
Hình thức ứng dụng:  Tả thực bằng brush photoshop

CÁC DỰ ÁN KHÁC
DỊCH VỤ