NGÂN HÀNG SÀI GÒN – SCB

Một diện mạo mới nhằm đưa ra câu trả lời mới cho nhu cầu mới
NGÀNH
Dịch vụ tài chính
DỊCH VỤ
Chiến lược
Khẩu hiệu
Logo
Bộ nhận dạng thương hiệu

Giúp SCB bank viết lại câu chuyện của họ

Ngân hàng Sài Gòn – SCB Bank được thành lập từ việc sáp nhập 3 ngân hàng Ficombank, TinNghia Bank và ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn, trong thời kỳ cuộc đại suy thoái của các ngân hàng Việt Nam diễn ra vào những năm 2010 – 2012. SCB Bank là trường hợp đầu tiên khơi mào cho làn sóng sáp nhập (M&A) trong lĩnh vực ngân hàng khi ngân hàng nhà nước đẩy mạnh chủ trương tái cấu trúc toàn diện các ngân hàng nợ xấu cao và yếu kém. SCB Bank hợp nhất với mục tiêu cuối cùng là hoạt động như một ngân hàng dưới một thương hiệu duy nhất.

Với hơn 239 địa điểm và 9 năm lịch sử, ngân hàng có sự hiện diện mạnh mẽ ở các địa phương và dấu ấn bán lẻ ngang tầm với các ngân hàng quốc gia lớn hơn. Nhưng sự hiện diện rộng rãi của SCB lại không có sự nhất quán. Đó là khoảng thời gian dài kém hiệu quả để tìm kiếm cho một thương hiệu thống nhất.

CÁC DỰ ÁN KHÁC
DỊCH VỤ