Camimex

NGÀNH
Nông nghiệp
DỊCH VỤ
Logo
Bộ nhận dạng thương hiệu

Thiết kế: Kiều Nga
Giám Đốc Nghệ thuật: Trần Anh Tú
Điều hành và quản lý dự án: Trần Anh Tú
Loại dự án: Sáng tạo mới, Khái niệm, Công việc thương mại
Công việc thực hiện: Thiết kế logo, thiết kế nhận dạng thương hiệu
Khách hàng: Camimex
Địa điểm: Cà Mau
Nội dung thương hiệu: Chế biến và xuất khẩu Tôm

CÁC DỰ ÁN KHÁC
DỊCH VỤ