Bạn có một tên thương hiệu, nhưng bạn có một câu chuyện thương hiệu?

Tên cung cấp danh tính, câu chuyện cung cấp cái nhìn sâu sắc

Trong nhiệm vụ tìm kiếm tên công ty hoàn hảo của nhóm người Bỉ, phần lớn các trung tâm tập trung vào sự sáng tạo, độc đáo, mô tả, thông minh và thậm chí là có sẵn tên miền. Trong thực tế, rất ít vấn đề này nếu bạn không thể vượt qua phần giới thiệu ban đầu, phần hello hello của thông điệp thương hiệu của bạn. Một cái tên thông minh là tuyệt vời, nhưng nếu bạn không thể theo tên đó với một sự khác biệt tự nhiên thành một câu chuyện sâu sắc hơn, cuộc trò chuyện sẽ chùn bước hoặc hoàn toàn dừng lại.

Bởi Trần Anh Tú
Giám đốc Sáng tạo
27 June 2020
CÁC DỰ ÁN KHÁC
DỊCH VỤ