Tư vấn Thương hiệu

Đổi mới Thương hiệu trực quan làm dậy lên nhiều cảm xúc

Giữa những trào lưu tiến hóa vô cùng sâu sắc của Thương hiệu. Theo quan điểm của chúng tôi, cũng là ngôn ngữ giao tiếp mỗi ngày với doanh nghiệp địa phương. Thắng lợi lớn nhất không phải là thương hiệu đầu tiên bước vào thị trường, mà là thương hiệu đầu tiên bước vào lòng người. Vì vậy chúng tôi thúc đẩy đổi mới Thương hiệu trực quan để làm dậy lên nhiều cảm xúc giúp kết nối tâm trí và trái tim của mọi người.

Để thành công, thương hiệu phải bắt đầu từ một mục đích lớn, một câu chuyện đầy ý nghĩa. Bởi vì thương hiệu cần sở hữu một di sản gồm một cộng đồng tuyệt vời, một chiến lược định vị thông minh, một tập giá trị được xác định một bản sắc rõ ràng, đặc trưng, nhất quán. Và cần một tiếng nói mạnh mẽ, biểu cảm, một phong cách sống độc đáo. Một thương hiệu mạnh! Là kết quả của quá trình “ám ảnh hội khách hàng” bằng câu chuyện truyền cảm và thú vị.

 

FreshBrand là nhà tư vấn Thương hiệu đã ở trong ngành từ lâu

Qua nhiều năm tư vấn chiến lược đổi mới Thương hiệu. Chúng tôi rút ra bài học từ kinh nghiệm thực tiễn làm kim chỉ nam luôn nói chuyện với chủ doanh nghiệp về xây dựng, phát triển thương hiệu. Đó là hãy giữ sự rõ ràng, hãy giữ sự khác biệt. Kết quả là, thương hiệu trực quan và nhiều cảm xúc hơn. Giúp cho thương hiệu giữ sự tập trung và dễ thích ứng nhất. Đó là điều để giải thích tại sao thương hiệu quan trọng đối với hội khách hàng.

Sáng tạo

FreshBrand bắt đầu bằng "sáng tạo"... với những kỹ năng nhận biết tương lai. Để có thể sáng tạo ra ý tưởng chiến lược, sáng tạo  những sản phẩm hấp dẫn người tiêu dùng. Nối liền khoảng cách với khách hàng, loại bỏ các vấn đề nan giải... của thương hiệu.

Sự đột phá

FreshBrand bắt đầu nói chuyện về “sự đột phá”… như là tiến trình “tư vấn thương hiệu”. Để giúp doanh nghiệp tìm ra, thiết kế, xây dựng,… và làm mới thương hiệu của mình. Đặc biệt, trong tiến trình này, chiến lược khác biệt hóa được nhấn mạnh là giai đoạn nổi trội và mang tính quyết định cho việc đưa hình ảnh thương hiệu chiếm lĩnh vị trí tích cực trong “hộp đen nhận thức” của khách hàng.

Khoảng cách

Chúng tôi sẽ làm rõ các “khoảng cách” của thương hiệu dựa trên những nguyên tắc chung. Nhằm khuyến nghị doanh nghiệp nên xem xét trước khi đưa ra các quyết định đó là: Khác biệt, Cộng tác, Đổi mới, Công nhận…

Đảo ngược

Cuối cùng, chúng tôi sẽ nói chuyện về các nguyên lý, chủ đề “đảo ngược”. Bởi vì nó là các khía cạnh quan trọng ảnh hưởng đến việc xây dựng thương hiệu. Trong thực tế hiện nay như: đảo ngược quan niệm về thương hiệu, hội khách hàng, thiết kế. Cùng những ví dụ, lý do cụ thể giải thích cho việc tại sao khách hàng lại nắm quyền kiểm soát thương hiệu. Về cách thức để doanh nghiệp có thể thu được lợi nhuận từ đó.

DỰ ÁN THỰC HIỆN