Tư vấn thương hiệu

Bài học từ kinh nghiệm thực tiễn trong việc "tư vấn thương hiệu" của chúng tôi để luôn nói chuyện với chủ doanh nghiệp về xây dựng, phát triển thương hiệu là hãy giữ sự rõ ràng, hãy giữ sự khác biệt. Bởi vì chắc chắn sẽ giúp thương hiệu trực quan hóa sinh động và là nguồn sống cho công ty. Nói cách khác nó sẽ giúp cho thương hiệu giữ sự tập trung và dễ thích ứng nhất. Đó là điều để giải thích tại sao nó (thương hiệu) quan trọng đối với người tiêu dùng.
Sáng tạo

FreshBrand bắt đầu bằng "sáng tạo"...với những kỹ năng nhận biết tương lai. Để có thể sáng tạo ra ý tưởng chiến lược, sáng tạo  những sản phẩm hấp dẫn người tiêu dùng. Nối liền khoảng cách với khách hàng, loại bỏ các vấn đề nan giải... của thương hiệu.

Sự đột phá

FreshBrand bắt đầu nói chuyện về “sự đột phá”…như là tiến trình “tư vấn thương hiệu”. Để giúp doanh nghiệp tìm ra, thiết kế, xây dựng,… và làm mới thương hiệu của mình. Đặc biệt, trong tiến trình này, chiến lược khác biệt hóa được nhấn mạnh là giai đoạn nổi trội và mang tính quyết định cho việc đưa hình ảnh thương hiệu chiếm lĩnh vị trí tích cực trong “hộp đen nhận thức” của khách hàng.

Khoảng cách

Chúng tôi sẽ làm rõ các “khoảng cách” của thương hiệu dựa trên những nguyên tắc chung. Nhằm khuyến nghị doanh nghiệp nên xem xét trước khi đưa ra các quyết định đó là: Khác biệt, Cộng tác, Đổi mới, Công nhận…

Đảo ngược

Cuối cùng, chúng tôi sẽ nói chuyện về các nguyên lý, chủ đề “đảo ngược”. Bởi vì nó là các khía cạnh quan trọng ảnh hưởng đến việc xây dựng thương hiệu. Trong thực tế hiện nay như: đảo ngược quan niệm về thương hiệu, hội khách hàng, thiết kế. Cùng những ví dụ, lý do cụ thể giải thích cho việc tại sao khách hàng lại nắm quyền kiểm soát thương hiệu. Về cách thức để doanh nghiệp có thể thu được lợi nhuận từ đó.

DỰ ÁN THỰC HIỆN