LÀM CHO THƯƠNG HIỆU
TRỰC QUAN HƠN

Tư vấn chiến lược marketing

Chiến lược thương hiệu và chiến lược marketing của FreshBrand. Cung cấp cho bạn sự thống nhất và phương hướng rõ ràng.

Chúng tôi khuyến khích rằng: Hãy tư duy trước rồi mới hành động.

Tức là, bạn di chuyển thẳng đến giai đoạn “đang làm”, trước khi bạn phát triển giai đoạn “suy nghĩ”; Chiến lược Tiếp thị và Thương hiệu.

Hiểu cách khác thì bạn không thể cứ làm ra sản phẩm, sau đó đem bán. Và cứ nghĩ rằng sản phẩm sẽ bán được và ắt hẳn sẽ có thương hiệu. Cứ phỏng đoán người dùng và tiếp tục phỏng đoán thị trường.

Chiến lược thương hiệu bởi FreshBrand và chiến lược marketing là nền tảng mà trên đó tất cả các chiến thuật marketing nên được lên kế hoạch, sau đó được thực hiện và đo lường một cách nhất quán.Chiến lược thương hiệu thành công đòi hỏi kỷ luật và nhất quán
Như một đội bóng, chìa khóa là quá trình rèn luyện kỷ luật để thống nhất.
Quá trình chiến lược thương hiệu có tính toàn cầu,

liên tục và lặp đi lặp lại và tiến trình từng bước của nó đảm bảo sự hiểu biết,

tuân thủ và thay thế chủ quan với tính khách quan trên tất cả các hoạt động tiếp thị của bạn.
Không giống như nhiều công ty khác,

FreshBrand và quá trình chiến lược marketing không bị “quay bánh xe” và mang lại những kết quả khả thi trong giai đoạn quay vòng nhanh chóng từ việc tham gia vào quá trình thực hiện trên thị trường.

FreshBrand hỗ trợ khách hàng triển khai vào thị trường một cách kỷ luật để đảm bảo mọi hoạt động đều phù hợp với chiến lược thương hiệu được xác nhận.

Tháng 12/2016