Tư vấn chiến lược marketing

Chiến lược thương hiệu và chiến lược marketing của FreshBrand cung cấp cho bạn sự thống nhất và phương hướng rõ ràng.

Tại sao phải cứ làm thương hiệu theo kiểu phỏng đoán?

Một trong những sai lầm tiếp thị phổ biến nhất mà chúng ta chứng kiến gần như hàng ngày là các công ty đã bỏ ra nhiều tiền để tiếp thị các 'chiến thuật' trước khi họ có một chiến lược thương hiệu và chiến lược marketing được xác định rõ ràng, dễ hiểu.

Chúng tôi khuyến khích rằng: Hãy tư duy trước rồi mới hành động.

Tức là, bạn di chuyển thẳng đến giai đoạn “đang làm”, trước khi bạn phát triển giai đoạn “suy nghĩ”; Chiến lược marketing và Thương hiệu. Hiểu cách khác thì bạn không thể cứ làm ra sản phẩm, sau đó đem bán, và cứ nghĩ rằng sản phẩm sẽ bán được và ắt hẳn sẽ có thương hiệu. Cứ phỏng đoán người dùng và tiếp tục phỏng đoán thị trường.

Chúng tôi giả định rằng để xây dựng một ngôi nhà mà không có kế hoạch kiến trúc hướng dẫn bạn, hoặc tương tự như nhảy lên xe buýt mà không biết đích đến của bạn hoặc tệ hơn vẫn còn ở trên hàng ghế xe buýt, nơi nó đang đi.

Nếu không có chiến lược thương hiệu để hướng dẫn và cũng cố chiến thuật tiếp thị của bạn, nghĩa là bạn đang tiếp thị bằng cách phỏng đoán và không nghi ngờ gì nữa, bạn đang lãng phí rất nhiều tiền và những thứ quý giá khác.

Chiến lược thương hiệu bởi FreshBrand và chiến lược marketing là nền tảng mà trên đó tất cả các chiến thuật tiếp thị nên được lên kế hoạch, sau đó được thực hiện và đo lường một cách nhất quán.

Chiến lược thương hiệu thành công đòi hỏi kỷ luật và nhất quán
Như một đội bóng, chìa khóa là quá trình rèn luyện kỷ luật để thống nhất.
Quá trình chiến lược thương hiệu có tính toàn cầu, liên tục và lặp đi lặp lại và tiến trình từng bước của nó đảm bảo sự hiểu biết, tuân thủ và thay thế chủ quan với tính khách quan trên tất cả các hoạt động tiếp thị của bạn.
Không giống như nhiều công ty khác, FreshBrand và quá trình chiến lược marketing không bị "quay bánh xe" và mang lại những kết quả khả thi trong giai đoạn quay vòng nhanh chóng từ việc tham gia vào quá trình thực hiện trên thị trường.
FreshBrand hỗ trợ khách hàng triển khai vào thị trường một cách kỷ luật để đảm bảo mọi hoạt động đều phù hợp với chiến lược thương hiệu được xác nhận.

Chuyên môn tư vấn marketing của FreshBrand


Tìm kiếm nhà tư vấn chiến lược marketing để giúp phát triển doanh nghiệp của bạn? Xác định và đáp ứng nhu cầu của khách hàng là chìa khóa thành công của tiếp thị.

Hơn hết các nhà tư vấn chiến lược marketing hiệu quả nhất là sử dụng sự hiểu biết sâu sắc của khách hàng để thúc đẩy phân khúc, nhắm mục tiêu, định vị và cung cấp kế hoạch phát triển. Điều này đảm bảo rằng việc phát triển kế hoạch marketing được dựa trên thực tế của thị trường để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

Các dịch vụ tư vấn chiến lược marketing của FreshBrand bao gồm đánh giá thị trường, phát triển khung "STP" (tức là Phân khúc, Nhắm mục tiêu và Định vị) và phát triển kế hoạch marketing.

Dưới đây là thông tin thêm về các dịch vụ tư vấn marketing của chúng tôi:

CLOSE

ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG
Đánh giá thị trường nhấn mạnh đến phân tích của 3C (ví dụ như: Customer (khách hàng), Competitor (đối thủ cạnh tranh) và Company (công ty)) để khám phá các cơ hội chiến lược.

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG
Đánh giá thị trường được thiết kế để làm cơ sở cho đội ngũ kinh doanh và xác nhận những vấn đề chính cần giải quyết trong quá trình tham gia tư vấn.

Đánh giá trị trường
Các chuyên gia marketing FreshBrand sử dụng đánh giá thị trường và phân tích cạnh tranh để cung cấp đầu vào quan trọng cho việc xây dựng chiến lược thương hiệu và kinh doanh.

FreshBrand tập trung vào việc đánh giá các yếu tố của 3C - để khám phá ra các cơ hội tăng trưởng liên quan đến thương hiệu và kinh doanh.

Các vấn đề đánh giá thị trường

 • Nhu cầu và quy trình mua của khách hàng là gì?
 • Làm thế nào để khách hàng cảm nhận thương hiệu so với các đối thủ cạnh tranh chủ chốt?
 • Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của công ty là gì?
 • Những cơ hội tồn tại để cải thiện vị thế thị trường của công ty?

 • Phương pháp đánh giá thị trường
  Cấu trúc cạnh tranh, nghiên cứu thị trường, phỏng vấn chuyên sâu, tập trung các nhóm dối tượng chính và nghiên cứu nhân khẩu học chỉ là một số phương pháp chúng tôi sử dụng để đạt được thị trường và cái nhìn sâu sắc về cạnh tranh. Cho dù được thực hiện trong nhà hoặc thông qua một trong những nhà cung cấp nghiên cứu thị trường ưa thích của chúng tôi, chúng tôi cung cấp cơ sở thực tế cần thiết để hỗ trợ ra quyết định chiến lược marketing.

  Các nhà tư vấn marketing của chúng tôi sử dụng kết quả đánh giá thị trường để xác nhận các vấn đề cần giải quyết trong các bước tiếp theo của kế hoạch marketing. Phân khúc thị trường thường là bước tiếp theo, một khi đánh giá thị trường đã được thiết lập.

  ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG
  Đánh giá thị trường nhấn mạnh đến phân tích của 3C (ví dụ như: Customer (khách hàng), Competitor (đối thủ cạnh tranh) và Company (công ty)) để khám phá các cơ hội chiến lược.

  Xem chi tiết
  CLOSE

  PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG
  Phân khúc thị trường liên quan đến việc phát triển một khuôn khổ khách hàng độc quyền, sau đó lập bản đồ phân đoạn thị trường và các cơ hội tiềm năng.

  XÁC ĐỊNH BỘ KHUNG CỦA KHÁCH HÀNG
  Dựa trên các cuộc thảo luận nội bộ và nghiên cứu thị trường, phân khúc để bảo đảm có một cách tiếp cận thị trường theo định hướng chiến lược và lập kế hoạch phát triển.

  Phân khúc thị trường
  Phân khúc thị trường bắt nguồn từ quan điểm rằng không phải tất cả khách hàng đều giống nhau và các nhóm khách hàng cá nhân sẽ tìm kiếm các sản phẩm và thương hiệu khác nhau vì những lý do khác nhau. Các nhà tư vấn marketing của chúng tôi có chuyên môn sâu trong việc áp dụng nghiên cứu thị trường để phát triển khuôn khổ khách hàng làm nền tảng cho việc phát triển chiến lược marketing.

  Định lượng một khuôn khổ phân khúc khách hàng giúp cho các công ty một sự hiểu biết rõ ràng về phân khúc hấp dẫn nhất, bao gồm quy mô, khả năng sinh lợi và tiềm năng phát triển. Từ đó, các nguồn lực có thể được sắp xếp tốt hơn để đáp ứng nhu cầu khách hàng, trong hiện tại và tương lai.

  Các vấn đề về phân khúc thị trường

 • Những khác biệt cơ bản hoặc các yếu tố tạo động lực trên các phân khúc khách hàng là gì?
  Làm thế nào những yếu tố này có thể phù hợp với tiềm năng, đưa ra giả thuyết mục tiêu?
 • Khung phân đoạn tổng thể cho loại này là gì? Trên cơ sở nào - thái độ, hành vi hoặc nhân khẩu học - nhóm khách hàng có phù hợp không?
 • Giải pháp phân khúc tối ưu là gì? Những gợi ý cho việc lựa chọn mục tiêu là gì?

 • Tư vấn phương pháp tiếp cận phân khúc thị trường
  Dựa trên đánh giá thị trường, các nhà tư vấn marketing của chúng tôi tiến hành nghiên cứu thăm dò để giúp xác định nhận thức của khách hàng, quan điểm, niềm tin và thái độ liên quan đến chủng loại và các dịch vụ sẵn có. Một bảng câu hỏi nghiên cứu thị trường chuyên sâu được phát triển và thực hiện, với các phân tích thống kê được sử dụng để xác định giải pháp phân khúc tối ưu như một đầu vào quang trọng cho việc ra quyết định chiến lược.

  Việc lựa chọn mục tiêu sau đó sẽ diễn ra để tăng thêm cơ hội đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

  PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG
  Phân khúc thị trường liên quan đến việc phát triển một khuôn khổ khách hàng độc quyền, sau đó lập bản đồ phân đoạn thị trường và các cơ hội tiềm năng.

  Xem chi tiết
  CLOSE

  THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU
  Thị trường mục tiêu xác định các phân khúc hấp dẫn nhất dựa trên quy mô, sự tăng trưởng, định hướng lợi ích và sự phù hợp nội tại.

  NGUỒN LỰC ƯU TIÊN
  Thị trường mục tiêu xác định các phân khúc hấp dẫn nhất dựa trên quy mô, sự tăng trưởng, định hướng lợi ích và sự phù hợp nội tại.

  Thị trường mục tiêu
  Thị trường mục tiêu là một trong những phần quan trọng nhất, mặc dù thường bị bỏ qua, trong việc phát triển chiến lược marketing. Nhắm mục tiêu nhận ra rằng hầu hết các công ty đều có nguồn lực hạn chế và do đó cần "đặt cược" khi họ sẽ mang lại lợi nhuận cao nhất.

  Nhiều công ty không muốn chọn một mục tiêu cốt lõi, sợ rằng nếu loại trừ một số nhóm nhất định sẽ làm giảm một nguồn lợi quan trọng. Đổi lại, các công ty cố gắng phục vụ tất cả các nhóm khách hàng một cách công bằng, có thể dẫn đến một kết cục phân tán và bảo hòa, mà không một nhóm nào trong thị trường thấy hấp dẫn.

  Các chuyên gia marketing của chúng tôi hiểu được sự khác biệt chính giữa 1) "thị trường mục tiêu" hẹp hơn; nằm ở trung tâm và 2) "thị trường tiêu thụ" rộng lớn hơn nằm ngoài lõi, mặc dù thường thấy các sản phẩm hấp dẫn. Do đó, việc nhắm mục tiêu trở thành vấn đề ưu tiên, không nhất thiết phải loại trừ các nhóm khách hàng.

  Các vấn đề thị trường mục tiêu

 • Đó là những mục tiêu hấp dẫn nhất cho doanh nghiệp, về quy mô thị trường, lợi nhuận, sự phù hợp với thương hiệu và sự hấp dẫn dài hạn?
 • Điều gì thúc đẩy việc mua và ra quyết định? Những thuộc tính và lợi ích nào là quan trọng nhất cho mục tiêu?
 • Liệu các dịch vụ hiện tại được sắp xếp lại hay đưa ra các dịch vụ mới để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của mục tiêu?

 • Tư vấn phương pháp tiếp cận thị trường mục tiêu
  Khung khách hàng và tiêu chí lựa chọn mục tiêu được sử dụng để thông báo và thu hẹp mục tiêu cốt lõi. Hướng dẫn của các chuyên gia marketing của chúng tôi, một hội thảo lựa chọn mục tiêu có thể được tổ chức, đánh giá từng mục tiêu trên mỗi tiêu chí. Thu thập thỏa thuận nội bộ cho (các) mục tiêu được lựa chọn là rất quan trọng, vì việc định vị chiến lược và các hoạt động tiếp thị sau này sẽ bắt nguồn từ đầu vào quan trọng này.

  THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU
  Thị trường mục tiêu xác định các phân khúc hấp dẫn nhất dựa trên quy mô, sự tăng trưởng, định hướng lợi ích và sự phù hợp nội tại.

  Xem chi tiết
  CLOSE

  CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ
  Kết quả của chiến lược định vị trong biểu hiện phù hợp nhất, khác biệt và đáng tin cậy của năng lực lõi.

  SỬ KHÁC BIỆT SO VỚI ĐỐI THỦ CẠNH TRANH
  Kết quả của chiến lược định vị trong biểu hiện phù hợp nhất, khác biệt và đáng tin cậy của năng lực lõi.

  Chiến lược định vị
  Chiến lược định vị đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa trọng tâm rõ ràng cho cả hoạt động tiếp thị từ trên xuống dưới. Mỗi quyết định được đưa ra thực hiện liên quan đến thương hiệu nên được đánh giá bởi sự hỗ trợ của nó và liên kết với từng vị trí. Các chuyên gia marketing của chúng tôi có chuyên môn sâu rộng trong việc phát triển các chiến lược định vị có liên quan và đặc biệt đối với một mảng rộng lớn của khách hàng.

  Định vị chiến lược phát triển nên giải quyết bốn câu hỏi quan trọng, như sau:

  Các vấn đề về chiến lược định vị

 • Ai là khách hàng mục tiêu?
 • Hạng mục "Khung" tham khảo gồm những gì?

 • Lợi ích hoặc tập hợp các lợi ích đóng vai trò quan trọng mà khách hàng mong muốn là gì?
 • Những minh chứng nào hoặc những lý do gì tin là cần thiết để tuyên bố định vị?

 • Cách tiếp cận tư vấn chiến lược định vị
  Trong khi phân khúc và mục tiêu nhắm đến đang chờ đợi, phát triển định vị được thực hiện, bao gồm chuẩn bị phân cấp lợi ích để mô tả các vị trí định vị sẽ thay thế. Từ đó, các đề xuất giá trị thay thế và khái niệm định vị được phát triển và tối ưu hóa nội bộ và với khách hàng cuối cùng. Các buổi làm việc nội bộ sau đó được hỗ trợ bởi các chuyên gia tư vấn chiến lược marketing của chúng tôi để đánh giá hiệu suất và khoảng cách gần nhau trong việc đưa ra các vị trí.

  Phát triển kế hoạch marketing là bước tiếp theo của chúng tôi trong việc thực hiện tư vấn chiến lược marketing xác định làm thế nào là tốt nhất để tận dụng các cơ hội và nhận ra sự tăng trưởng.

  CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ
  Kết quả của chiến lược định vị trong biểu hiện phù hợp nhất, khác biệt và đáng tin cậy của năng lực lõi.

  Xem chi tiết
  CLOSE

  PHÁT TRIỂN KẾ HOẠCH MARKETING
  Phát triển kế hoạch marketing bao gồm marketing hỗn hợp 4 - 5P (nghĩa là định nghĩa của 4 - 5P), bao gồm thu hút khách hàng và duy trì bán hàng.

  PHÁT TRIỂN KẾ HOẠCH MARKETING HỖN HỢP
  Phát triển kế hoạch marketing bao gồm marketing hỗn hợp 4 - 5P (nghĩa là định nghĩa của 4 - 5P), bao gồm thu hút khách hàng và duy trì bán hàng.

  Phát triển kế hoạch marketing
  Việc phát triển kế hoạch marketing phải mở rộng trực tiếp từ đánh giá thị trường và các hoạt động phát triển định vị. Các nhà tư vấn kế hoạch marketing của chúng tôi tổng hợp các yếu tố tiếp thị chiến lược then chốt, để hướng các nỗ lực tiếp thị cuối bao gồm định nghĩa pha trộn tiếp thị (4 P's) và thương hiệu, quảng cáo và tích hợp truyền thông xã hội.

  FreshBrand cung cấp các dịch vụ tư vấn kế hoạch marketing, đưa ra các kế hoạch có tính chiến lược và khả thi để thúc đẩy tăng trưởng.

  Các vấn đề về kế hoạch marketing

 • Các mục tiêu tiếp thị chính, các sáng kiến chiến lược và kế hoạch, dựa trên các đầu vào là gì?
 • Những yếu tố nào của việc tiếp thị hỗn hợp Sản phẩm, Giá cả, Khuyến mãi và Nơi cung cấp đòn bẩy lớn nhất?
 • Có thể cải tiến các nguồn lực tiếp thị để nâng cao hiệu quả và hiệu quả?
 • Có thể cải tiến các nguồn lực tiếp thị không hiệu quả để nâng cao hiệu quả?
 • Có cơ hội để cải tiến kế hoạch marketing và bán hàng, thông qua các hệ thống được thiết kế lại, quy trình hoặc cơ cấu tổ chức?

 • Phương pháp tiếp cận kế hoạch marketing

  Phương pháp tiếp cận và kết quả dự kiến ​​cho nỗ lực tư vấn kế hoạch marketing:
  Phát triển kế hoạch kế hoạch thị trường đòi hỏi phải xác định rõ các mục tiêu kế hoạch marketing, mục tiêu và chiến thuật, bao gồm cả các quyết định kết hợp thị trường. Các nhà tư vấn kế hoạch marketing của chúng tôi xem xét tầm quan trọng của việc tạo ra nhận thức so với các mục tiêu truyền thông khác.

 • Kế hoạch marketing có nên nhấn mạnh đến việc mua hoặc giữ chân khách hàng hay không?
 • Chiến lược, kế hoạch và ngân sách tối ưu là gì?
 • Kế hoạch hành động marketing cụ thể để ban hành bao gồm chi phí, thời gian và các con số về ngân sách là gì.

 • Những vấn đề này được xem xét, dựa trên các thảo luận nội bộ và chuyên môn của FreshBrand trong việc làm việc với các thách thức tương tự của khách hàng.

  Tại sao thuê một nhà tư vấn kế hoạch marketing?
  Với tư cách là chuyên gia tư vấn chiến lược tiếp thị chuyên về sáng tạo kế hoạch marketing, chúng tôi làm việc trên nhiều tình huống khách hàng và có thể chẩn đoán hiệu quả các vấn đề chính thông qua chiến lược marketing và lập kế hoạch phát triển. Chúng tôi xây dựng các chiến lược marketing, kế hoạch và chiến thuật được thiết kế để thúc đẩy tăng trưởng với thành công của một loạt các chuyên mục.

  PHÁT TRIỂN KẾ HOẠCH MARKETING
  Phát triển kế hoạch marketing bao gồm marketing hỗn hợp 4 - 5P (nghĩa là định nghĩa của 4 - 5P), bao gồm thu hút khách hàng và duy trì bán hàng.

  Xem chi tiết
  CLOSE

  NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
  Những cái nhìn sâu sắc từ khách hàng là nền tảng mà chiến lược tiếp thị và kế hoạch được phát triển.

  THU THẬP INSIGHT CỦA KHÁCH HÀNG
  Những cái nhìn sâu sắc từ khách hàng là nền tảng mà chiến lược tiếp thị và kế hoạch được phát triển.

  Nghiên cứu thương hiệu
  Phần lớn các dự án tư vấn thương hiệu của chúng tôi liên quan đến nghiên cứu thị trường hoặc nghiên cứu thương hiệu để có được cái nhìn sâu sắc của khách hàng. Điều này đảm bảo rằng các đề xuất và kế hoạch từ khách hàng dựa trên thực tế, dựa trên nhu cầu của khách hàng và thực tế thị trường.

  Là một công ty nghiên cứu thương hiệu và chiến lược thương hiệu hàng đầu, chúng tôi có chuyên môn sâu trong việc xây dựng kế hoạch nghiên cứu thị trường thương hiệu, phương pháp và khảo sát để có được sự hiểu biết của khách hàng.

  Dưới đây là một số vấn đề về chiến lược thương hiệu thông thường được giải quyết thông qua các phương pháp nghiên cứu thương hiệu, như một phần của các dịch vụ tư vấn thương hiệu rộng hơn của chúng tôi:

  Câu hỏi nghiên cứu về thương hiệu

 • Làm thế nào để khách hàng sử dụng sản phẩm và thương hiệu ngày hôm nay? Những lợi ích gì họ tìm kiếm và làm thế nào họ hài lòng với thương hiệu?
 • Sức mạnh của thương hiệu trong các hiệp hội thương hiệu, hình ảnh thương hiệu và giá trị thương hiệu là gì?
 • Các khái niệm chiến lược thương hiệu nào (chẳng hạn như tên thương hiệu, định vị thương hiệu, yếu tố nhận dạng thương hiệu) là hoạt động mạnh nhất? Sự liên quan, khác biệt và đáng tin cậy nhất cho thương hiệu để áp dụng là gì?
 • Liệu thương hiệu có thể mở rộng sang các thị trường mới và các sản phẩm mới? Đâu là những cơ hội quảng bá thương hiệu hấp dẫn nhất?

 • Cách tiếp cận nghiên cứu thương hiệu
  Một loạt các công cụ nghiên cứu, phân tích tài sản thương hiệu - nghiên cứu sơ cấp và thứ cấp, phương pháp định tính và định lượng, và các khung độc quyền của riêng chúng tôi - được sử dụng để khám phá cái nhìn sâu sắc về khách hàng. Dưới đây là một số phương pháp phổ biến:

 • Nghiên cứu khảo sát, bao gồm các nhóm trọng tâm, phỏng vấn một người, nghiên cứu quan sát nhân khẩu học. Bao gồm các kỹ thuật sử dụng cho tính cách, hành vi của khách hàng và điểm tiếp xúc phát triển sự liên kết
 • Nghiên cứu tối ưu hóa khái niệm, mà là công cụ trong việc phát triển đề xuất giá trị cốt lỗi và lựa chọn định vị thay thế
 • Nghiên cứu phân khúc, bao gồm phát triển khung khách hàng dựa trên các phân tích thống kê
 • Nghiên cứu theo dõi thương hiệu, bao gồm nhận thức về thương hiệu và nghiên cứu về thương hiệu

 • Vì mỗi vấn đề của khách hàng là duy nhất, nên kiểu và vai trò của nghiên cứu sẽ khác nhau, thông qua các công cụ, kỹ thuật và quy trình khác nhau. Nếu bạn đang tìm kiếm để thuê một công ty nghiên cứu thị trường, xem thêm thông tin chi tiết về cách tiếp cận của FreshBrand. Hoặc, điền vào một mẫu liên lạc cho tất cả nhu cầu nghiên cứu thị trường và thương hiệu của công ty.

  NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
  Những cái nhìn sâu sắc từ khách hàng là nền tảng mà chiến lược tiếp thị và kế hoạch được phát triển.

  Xem chi tiết
  TẠI SAO CHỌN FRESH BRAND
  TÌM KIẾM NHỮNG NGƯỜI PHÙ HỢP VÀ Ý NGHĨA

  Đây là lý do tại sao chúng tôi giúp khách hàng nổi bật từ đám đông các đối thủ cạnh tranh. Nhưng một trong những cách làm cho họ không phải là một trong số nhiều.

  TẠI SAO CHỌN FRESH BRAND
  CHÚNG TA ĐANG Ở BƯỚC NGOẶT

  Đó là lý do tại sao chúng tôi khuyên khách hàng của mình tìm ra chiến lược đúng đắn cho một tương lai bền vững cho doanh nghiệp, sản phẩm và dịch vụ của họ. Vì vậy mà họ vẫn hấp dẫn và hiện diện cho khách hàng, nhân viên, đối tác và nhà đầu tư của họ.

  TẠI SAO CHỌN FRESH BRAND
  KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI KHÔNG BAO GIỜ MỘT MÌNH

  Chúng tôi luôn làm việc theo nhóm - cũng như với khách hàng của chúng tôi. Với sự hợp tác chuyên sâu và cởi mở. Vì vậy mà khách hàng của chúng tôi dành ít thời gian hơn trước các bài thuyết trình dự phòng và đạt được thành công sớm hơn rất nhiều.

  TẠI SAO CHỌN FRESH BRAND
  CÙNG VỚI NHAU CHÚNG TÔI MỞ RA SỰ THAY ĐỔI

  Tương tác của chúng tôi, nhanh chóng và hợp tác làm việc hiệu quả cho thành công lâu dài. Sự thay đổi đó sẽ không phải là một rủi ro, mà là để mở ra một cơ hội cho vị trí của chính mình trên thị trường, để phát triển.

  TẠI SAO CHỌN FRESH BRAND
  CÙNG VỚI NHAU XÁC ĐỊNH CÁC GIÁ TRỊ

  Bởi vì cùng với khách hàng của mình, chúng tôi mang lại cho thương hiệu ý nghĩa, giá trị và sức sống. Chúng tôi xây dựng các cộng đồng bền vững xung quanh họ. Ngoại tuyến và trực tuyến.

  TẠI SAO CHỌN FRESH BRAND
  CHÚNG TÔI SẼ TẠO NÊN SỰ KHÁC BIỆT

  Bởi vì chúng tôi đang nổ lực để thiết kế chiến lược phi thường, công nghệ kỹ thuật số cao cấp, khả năng sử dụng tuyệt vời và quản lý dự án xuất sắc.

  GIÁ TRỊ NHẬN ĐƯỢC TẠI FRESHBRAND
  CUNG CẤP KINH NGHIỆM THƯƠNG HIỆU KHÁC BIỆT, SỨC SỐNG VÀ SANG TRỌNG

  Sự khác biệt biểu hiện thương hiệu tiên phong và dẫn đầu. Thương hiệu đầy sức sống biểu hiện tính hấp dẫn, sự trải nghiệm phong phú. Thương hiệu sang trọng biểu hiện đẳng cấp, sự tin cậy. Chúng tôi biến mọi góc nhìn thương hiệu của bạn trở nên đặc biệt, cuốn hút khó cưỡng.

  GIÁ TRỊ NHẬN ĐƯỢC TẠI FRESHBRAND
  NHỮNG CON NGƯỜI PHÙ HỢP ĐỂ THỰC HIỆN TẦM NHÌN CỦA BẠN

  Tài năng của chúng tôi qua các góc nhìn tổng quan và chi tiết hóa về thương hiệu sẽ làm bạn hài lòng về ý tưởng, các chiến lược. Con người phù hợp đi trước, công việc theo sau.

  GIÁ TRỊ NHẬN ĐƯỢC TẠI FRESHBRAND
  DỄ DÀNG ĐẠT ĐƯỢC "MỘT CHO TẤT CẢ"

  Chúng tôi là điểm chạm “một cho tất cả” nhu cầu của thương hiệu. Chúng tôi có các đội nhóm với rất nhiều vị trí. Bạn dễ dàng sở hữu được đội nhóm của chúng tôi trong một thời điểm nhất định và dài hạn.

  GIÁ TRỊ NHẬN ĐƯỢC TẠI FRESHBRAND
  TRỰC QUAN HÓA SỰ XUẤT HIỆN CẦN THIẾT HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU

  FreshBrand là Agency để trực quan hóa sự xuất hiện cần thiết hình ảnh thương hiệu trước khách hàng của bạn. Chúng tôi làm rất tốt để thỏa mãn ngoài mong đợi khách hàng của bạn.

  GIÁ TRỊ NHẬN ĐƯỢC TẠI FRESHBRAND
  ÁM ẢNH THƯƠNG HIỆU

  Trong nổi ám ảnh về sự thay đổi công nghệ cũng như hành vi người dùng mỗi ngày. Ám ảnh thương hiệu chính là cách bạn ám ảnh khách hàng của bạn. Vì vậy, sự xuất hiện của chúng tôi là thước đo của thành công.

  Thấu hiểu tâm lý người dùng

  Tìm insight

  Nghiên cứu hành vi

  Kiến tạo sơ đồ hành vi

  Nghiên cứu trải nghiệm

  Chiến lược thương hiệu

  Mô hình kinh doanh

  Định vị và kiến trúc thương hiệu

  Ý tưởng cải tiến

  Chiến lược cấp chức năng

  Quản lý thương hiệu

  Đặt tên thương hiệu, nhãn hiệu

  Tagline, slogan

  Chiến lược và hành động truyền thông

  Chiến lược nội dung và xây dựng câu chuyện thương hiệu

  Chiến lược online

  Chiến lược offline

  Chiến lược 360°

  Hệ thống nhận diện thương hiệu

  Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu

  Quản lý hệ thống nhận diện thương hiệu

  Sách hướng dẫn thương hiệu

  Poster

  Sản xuất, in ấn hệ thống nhận diện thương hiệu

  Thiết kế và in ấn bao bì nhãn

  Thiết kế bao bì

  Nghiên cứu các chất liệu

  Thử nghiệm

  In ấn bao bì, nhãn

  Thiết kế và thi công không gian thương hiệu

  Không gian thương hiệu

  Nội thất văn phòng

  Cửa hàng, showroom

  Gian hàng

  Sự kiện

  Thiết kế và phát triển kỹ thuật số

  Chiến lượt truyền thông digital

  Thiết kế và phát triển website

  Chiến lược và giải pháp thương mại điện tử

  Tương tác online

  App

  Chụp hình quay phim

  Chụp hình sản phẩm

  Chụp hình doanh nghiệp

  Chụp hình nhà máy

  Chụp hình truyền thông

  TVC

  Viral clip

  Phim tự giới thiệu

  Other Projects