Từ ngữ là yếu tố then chốt để xây dựng thương hiệu

Từ ngữ là yếu tố then chốt để xây dựng thương hiệu. Tất nhiên trên thực tế vẫn còn thế giới trực quan về hình thể, màu sắc, kích thước, cấu trúc. Thực tế chúng chẳng có ý nghĩa gì nếu không có bối cảnh chữ nghĩa trong tâm thức con người.

Tâm thức con người gán ý nghĩa cho thực tại trực quan bằng cách sử dụng từ ngữ. Ý nghĩa xuất hiện chỉ khi tâm thức ta nghĩ rằng một vật thể nào đó lớn hay nhỏ, đẹp hay xấu, sáng hay tối.

Điều đó cũng đúng với sản phẩm hay dịch vụ mà anh bán ra. Bản thân một sản phẩm là một thực thể trực quan.

Nhưng chính thương hiệu và sự liên tưởng thương hiệu gợi ra làm cho sản phẩm mang ý nghĩa trong tâm thức người tiêu dùng

Vậy có thể quên những đặc tính tuyệt vời mà sản phẩm của anh có đi được rồi. Anh không thể khiến tâm thức người tiêu dùng liên tưởng tất cả đặc tính với thương hiệu của mình.

Muốn vậy thì phải hy sinh. Anh phải giảm bớt những đặc tính cốt yếu trong thương hiệu của mình xuống chỉ còn một ý tưởng hay đặc tính riêng biệt. Và đó phải là một đặc tính mà chưa ai sở hữu đối với dòng sản phẩm ấy

Prego thu hẹp trọng tâm chỉ còn một loại nước sốt mỳ ống, một loại nước sốt “đặc” trong tâm thức khách hàng và trở thành một thương hiệu mạnh thứ hai.

Yếu tố then chốt để xây dựng thương hiệu

Quy luật từ khóa

Trích nguồn “22 quy luật bất biến trong xây dựng thương hiệu” Al Ries & Laura Ries

FreshBrand – Mới, để thay đổi thế giới

Bởi Trần Anh Tú
Giám đốc Sáng tạo
27 June 2017
CÁC DỰ ÁN KHÁC
DỊCH VỤ