ý tưởng thiết kế logo
phác thảo ý tưởng thiết kế logo
triễn khai ý tưởng trên giấy
thiết kế logo trên máy
đưa logo vào ô lưới
cân chỉnh tỷ lệ logo
logo kết hợp slogan
lựa chọn thiết kế logo
quy chuẩn màu thiết kế logo
quy chuẩn màu sắc logo
quy chuẩn màu sắc kết hợp slogan
thiết kế logo trên nền đơn sắc
thiết kế logo trên nền trắng
thiết kế logo
logo trên nền đen
thiết kế logo màu trắng
thiết kế logo nền đen
logo trong ấn phẩm văn phòng
thiết kế nhận diện thương hiệu
Bởi Trần Anh Tú
Giám đốc Sáng tạo
4 May 2012
CÁC DỰ ÁN KHÁC
DỊCH VỤ