Tôn trọng các quan điểm, nhận thức về thương hiệu

Với mong muốn chia sẻ kiến thức, trang bị những góc nhìn về thương hiệu từ những trải nghiệm quý nhất mà người viết không phân biệt giới tính, nghề nghiệp, cấp bậc, vùng miền,... thậm chí là những người có chuyên môn sâu về thương hiệu.

Để cuối cùng chúng tôi sử dụng thương hiệu và tiếp thị tài nghệ của mình như là tiêu chuẩn để giúp cho những người thiếu may mắn chưa rõ, chưa hiểu đúng, hoặc truyền cảm hứng cho các thế hệ tiếp theo thiết lập tốt hơn các hoạt động xây dựng thương hiệu.

10/07/2018
Kể từ thập niên 80, logo của Coca Cola hầu như không đổi thay . Theo nhiều khảo sát , đây vẫn được coi là thương hiệu được nhận diện dễ dàng nhất thế giới . Tuy vậy , nhiều hãng lớn trên tất cả các nước , như Apple hay IBM, vẫn đạt được...
07/03/2017
Vì sao cần thiết kế logo công ty? Câu hỏi được các doanh nghiệp quan tâm khi thành lập công ty. Chứ chưa nói đến vấn đề sâu xa có tầm nhìn hơn là xây dựng thương hiệu. Có rất nhiều câu trả lời và lý do mà các doanh nghiệp cần công ty thiết...
07/03/2017
Thiết kế logo công ty là một công cụ cho công chúng nhận diện thương hiệu, để liên kết các dịch vụ hoặc sản phẩm công ty với khách hàng. Nói cách khác, nó là một phần của xây dựng thương hiệu của công ty. Nếu không có thương hiệu, công chúng sẽ không thể phân...
16/12/2016
Mỗi giai đoạn phát triển doanh nghiệp phải làm thiết kế logo. Logo cũ không phải lúc nào cũng có thể đại diện giúp doanh nghiệp xây dựng hình ảnh thương hiệu. Thậm chí nó hỗ trợ tốt các mục tiêu chiến lược thương hiệu của bạn. Tầm quan trọng của mẫu thiết kế logo thương...