Tôn trọng các quan điểm, nhận thức về thương hiệu

Với mong muốn chia sẻ kiến thức, trang bị những góc nhìn về thương hiệu từ những trải nghiệm quý nhất mà người viết không phân biệt giới tính, nghề nghiệp, cấp bậc, vùng miền,... thậm chí là những người có chuyên môn sâu về thương hiệu.

Để cuối cùng chúng tôi sử dụng thương hiệu và tiếp thị tài nghệ của mình như là tiêu chuẩn để giúp cho những người thiếu may mắn chưa rõ, chưa hiểu đúng, hoặc truyền cảm hứng cho các thế hệ tiếp theo thiết lập tốt hơn các hoạt động xây dựng thương hiệu.

04/09/2016
Ngay từ ngày đầu thành lập, Ngân hàng quốc tế đã xác định rõ mục tiêu của mình. Trở thành một ngân hàng Việt Nam hoạt động theo các chuẩn mực ngân hàng quốc tế. Phát triển chiến lược thương hiệu theo hướng gắn bó chặt chẽ với khách hàng. Trong suốt 15 năm qua,...