Tôn trọng các quan điểm, nhận thức về thương hiệu

Với mong muốn chia sẻ kiến thức, trang bị những góc nhìn về thương hiệu từ những trải nghiệm quý nhất mà người viết không phân biệt giới tính, nghề nghiệp, cấp bậc, vùng miền,... thậm chí là những người có chuyên môn sâu về thương hiệu.

Để cuối cùng chúng tôi sử dụng thương hiệu và tiếp thị tài nghệ của mình như là tiêu chuẩn để giúp cho những người thiếu may mắn chưa rõ, chưa hiểu đúng, hoặc truyền cảm hứng cho các thế hệ tiếp theo thiết lập tốt hơn các hoạt động xây dựng thương hiệu.

02/11/2016
Thiết kế logo hình bóng có sự kết hợp hoàn hảo của quyền lực, đơn giản và sáng tạo. Khi tôi đã được chiêm ngưỡng phong cách cổ điển bí ẩn của logo James Bond và logo hình bóng của mình, tôi nhận ra có bao nhiêu ngành lĩnh vực có cùng loại của logo...