Tôn trọng các quan điểm, nhận thức về thương hiệu

Với mong muốn chia sẻ kiến thức, trang bị những góc nhìn về thương hiệu từ những trải nghiệm quý nhất mà người viết không phân biệt giới tính, nghề nghiệp, cấp bậc, vùng miền,... thậm chí là những người có chuyên môn sâu về thương hiệu.

Để cuối cùng chúng tôi sử dụng thương hiệu và tiếp thị tài nghệ của mình như là tiêu chuẩn để giúp cho những người thiếu may mắn chưa rõ, chưa hiểu đúng, hoặc truyền cảm hứng cho các thế hệ tiếp theo thiết lập tốt hơn các hoạt động xây dựng thương hiệu.

21/01/2017
Hàng ngày bạn tiếp xúc logo các hãng điện thoại nổi tiếng và bạn có tưởng tượng đằng sau những logo quen thuộc là những câu chuyện làm nên tên tuổi của họ. Việc thiết kế logo được xem là một việc hiển nhiên. Trong quy trình xây dựng chiến lược thương hiệu cho doanh...