Tôn trọng các quan điểm, nhận thức về thương hiệu

Với mong muốn chia sẻ kiến thức, trang bị những góc nhìn về thương hiệu từ những trải nghiệm quý nhất mà người viết không phân biệt giới tính, nghề nghiệp, cấp bậc, vùng miền,... thậm chí là những người có chuyên môn sâu về thương hiệu.

Để cuối cùng chúng tôi sử dụng thương hiệu và tiếp thị tài nghệ của mình như là tiêu chuẩn để giúp cho những người thiếu may mắn chưa rõ, chưa hiểu đúng, hoặc truyền cảm hứng cho các thế hệ tiếp theo thiết lập tốt hơn các hoạt động xây dựng thương hiệu.

29/05/2012
Công ty bạn chưa có kinh phí để thiết kế logo trong khi bạn đang cần một logo để có thể trở thành giống như một công ty chuyên nghiệp. Nhưng chi phí để thiết kế một logo thật chuyên nghiệp là không nhỏ. Thậm chí có thể bạn sẽ mất ít nhất là 7...