Tôn trọng các quan điểm, nhận thức về thương hiệu

Với mong muốn chia sẻ kiến thức, trang bị những góc nhìn về thương hiệu từ những trải nghiệm quý nhất mà người viết không phân biệt giới tính, nghề nghiệp, cấp bậc, vùng miền,... thậm chí là những người có chuyên môn sâu về thương hiệu.

Để cuối cùng chúng tôi sử dụng thương hiệu và tiếp thị tài nghệ của mình như là tiêu chuẩn để giúp cho những người thiếu may mắn chưa rõ, chưa hiểu đúng, hoặc truyền cảm hứng cho các thế hệ tiếp theo thiết lập tốt hơn các hoạt động xây dựng thương hiệu.

22/03/2017
Có lẽ đã có rất nhiều bài viết về lịch sử phát triển thiết kế logo như thế này nhưng có lẽ nó chưa được hệ thống lại toàn bộ nguồn gốc thiết kế logo cụ thể và chi tiết nên bây giờ FreshBrand sẽ chia chủ đề này thành nhiều bài viết để có thể...