Tôn trọng các quan điểm, nhận thức về thương hiệu

Với mong muốn chia sẻ kiến thức, trang bị những góc nhìn về thương hiệu từ những trải nghiệm quý nhất mà người viết không phân biệt giới tính, nghề nghiệp, cấp bậc, vùng miền,... thậm chí là những người có chuyên môn sâu về thương hiệu.

Để cuối cùng chúng tôi sử dụng thương hiệu và tiếp thị tài nghệ của mình như là tiêu chuẩn để giúp cho những người thiếu may mắn chưa rõ, chưa hiểu đúng, hoặc truyền cảm hứng cho các thế hệ tiếp theo thiết lập tốt hơn các hoạt động xây dựng thương hiệu.

03/04/2017
Thoạt nhìn qua tiêu đề của các bài báo, dường như luôn có một thách thức chung cho những nhà làm tư vấn chiến lược marketing. Làm thế nào để đổi mới thương hiệu mà vẫn “đẹp lòng” những khách hàng trước đó? Đây cũng là thách thức mà đội ngũ Zix nhận thức rất rõ....