Tôn trọng các quan điểm, nhận thức về thương hiệu

Với mong muốn chia sẻ kiến thức, trang bị những góc nhìn về thương hiệu từ những trải nghiệm quý nhất mà người viết không phân biệt giới tính, nghề nghiệp, cấp bậc, vùng miền,... thậm chí là những người có chuyên môn sâu về thương hiệu.

Để cuối cùng chúng tôi sử dụng thương hiệu và tiếp thị tài nghệ của mình như là tiêu chuẩn để giúp cho những người thiếu may mắn chưa rõ, chưa hiểu đúng, hoặc truyền cảm hứng cho các thế hệ tiếp theo thiết lập tốt hơn các hoạt động xây dựng thương hiệu.

03/11/2016
Xây dựng giá trị bản sắc thương hiệu sống trong tâm trí khách hàng. Giúp doanh nghiệp đạt được vị thế thương hiệu. Giá trị bản sắc thương hiệu Câu nói nổi tiếng đó của giám đốc điều hành công ty kinh doanh sản phẩm ngũ cốc Quaker Oats. Đã phần nào cho thấy vai...