Tôn trọng các quan điểm, nhận thức về thương hiệu

Với mong muốn chia sẻ kiến thức, trang bị những góc nhìn về thương hiệu từ những trải nghiệm quý nhất mà người viết không phân biệt giới tính, nghề nghiệp, cấp bậc, vùng miền,... thậm chí là những người có chuyên môn sâu về thương hiệu.

Để cuối cùng chúng tôi sử dụng thương hiệu và tiếp thị tài nghệ của mình như là tiêu chuẩn để giúp cho những người thiếu may mắn chưa rõ, chưa hiểu đúng, hoặc truyền cảm hứng cho các thế hệ tiếp theo thiết lập tốt hơn các hoạt động xây dựng thương hiệu.

28/02/2017
Thiết kế logo theo quan điểm rằng một thiết kế phức tạp và đầy màu sắc biểu tượng  sẽ được đánh giá cao. Đây là một trong những sai lầm đầu tiên. Khi những thiết kế logo này được sử dụng tham gia vào các cuộc thi thiết kế logo và không có khách hàng...