Tôn trọng các quan điểm, nhận thức về thương hiệu

Với mong muốn chia sẻ kiến thức, trang bị những góc nhìn về thương hiệu từ những trải nghiệm quý nhất mà người viết không phân biệt giới tính, nghề nghiệp, cấp bậc, vùng miền,... thậm chí là những người có chuyên môn sâu về thương hiệu.

Để cuối cùng chúng tôi sử dụng thương hiệu và tiếp thị tài nghệ của mình như là tiêu chuẩn để giúp cho những người thiếu may mắn chưa rõ, chưa hiểu đúng, hoặc truyền cảm hứng cho các thế hệ tiếp theo thiết lập tốt hơn các hoạt động xây dựng thương hiệu.

11/06/2018
Sau một thời gian dài "im lặng", Biti's đã trở lại trong mắt người tiêu dùng với một diện mạo mới thông qua các chiến lược truyền thông bài bản mà hiệu quả Tham khảo:  Các yếu tố xây dựng thương hiệu thành công Tại sao phải tái định vị thương hiệu  Vì sao cần thiết kế...