Tôn trọng các quan điểm, nhận thức về thương hiệu

Với mong muốn chia sẻ kiến thức, trang bị những góc nhìn về thương hiệu từ những trải nghiệm quý nhất mà người viết không phân biệt giới tính, nghề nghiệp, cấp bậc, vùng miền,... thậm chí là những người có chuyên môn sâu về thương hiệu.

Để cuối cùng chúng tôi sử dụng thương hiệu và tiếp thị tài nghệ của mình như là tiêu chuẩn để giúp cho những người thiếu may mắn chưa rõ, chưa hiểu đúng, hoặc truyền cảm hứng cho các thế hệ tiếp theo thiết lập tốt hơn các hoạt động xây dựng thương hiệu.

28/05/2013
Thiết kế logo cho các công ty xây dựng thường có thể là một chút khó khăn về ý tưởng. Đó là điều mà bất cứ ai thiết kế logo cho các công ty xây dựng từng gặp. Đôi khi mắc phải sự lặp lại ý tưởng ở đâu đó là rất cao. Tuy nhiên,...