Tôn trọng các quan điểm, nhận thức về thương hiệu

Với mong muốn chia sẻ kiến thức, trang bị những góc nhìn về thương hiệu từ những trải nghiệm quý nhất mà người viết không phân biệt giới tính, nghề nghiệp, cấp bậc, vùng miền,... thậm chí là những người có chuyên môn sâu về thương hiệu.

Để cuối cùng chúng tôi sử dụng thương hiệu và tiếp thị tài nghệ của mình như là tiêu chuẩn để giúp cho những người thiếu may mắn chưa rõ, chưa hiểu đúng, hoặc truyền cảm hứng cho các thế hệ tiếp theo thiết lập tốt hơn các hoạt động xây dựng thương hiệu.

16/04/2017
Việc thiết kế bao bì và cải tiến chất lượng sản phẩm luôn đi đôi và song hành cùng nhau. Một bao bì thu hút nếu chất lượng sản phẩm không ngon sẽ không giữ chân được khách hàng. Một sản phẩm chất lượng nhưng bao bì không đẹp. Thì sẽ không đi xa được trên...