Sự tín nhiệm đóng vai trò quan trọng trong quảng bá thương hiệu

Khi phần mềm Act ra đời Patrick Sullivan đã đến gặp AlRies nhà tư vấn marketing nổi tiếng thế giới.

Al Ries đã hỏi: “Act làm được những gì”

Pat trả lời: “Đủ thứ.  Nó theo dõi lịch công tác của anh, thư từ giao dịch của anh, danh sách khách hàng cần anh gởi thư, và tài khoản chi tiêu của anh nữa. Act quả là làm được mọi thứ đấy”

Chẳng phải một định hướng hay ho gì. Al Ries muốn tìm một thứ có thể tạo dựng được một dòng sản phẩm mới.

Sau khi bàn bạc, cả nhóm quyết định cách mô tả đúng nhất phần mềm mới đó là “giao tiếp” .

Nói cách khác, phần mềm được thiết kế cho người bán hàng và những người khác có sự tiếp xúc hay giao tiếp trong công việc. “Phần mềm giao tiếp bán chạy nhất” trở thành sự tín nhiệm cho thương hiệu mới. Đâu đâu tên thương hiệu và sự tín nhiệm cũng được sử dụng. Trong quảng cáo, quảng bá, các quyển giới thiệu công ty, giấy tiêu đề, thẻ điện thoại. Thậm chí trên cả bao bì sản phẩm nữa.

Ngày nay, Act chiếm 70% thị phần các phần giao tiếp và trở thành thương hiệu áp đảo các thương hiệu khác trong dòng sản phẩm này.

Act sử dụng sự tín nhiệm mà họ có là “phần mềm giao tiếp bán chạy nhất” trên tất cả mọi thứ liên quan đến sản phẩm kể cả bao bì của nó.

Điều đó cho thấy sự tín nhiệm đóng vai trò rất quan trọng trong quy trình quảng bá.

Các phóng viên và biên tập viên dễ quên đi nhanh chóng lời tâng bốc trong các đoạn quảng cáo.

Nhưng họ ghi nhận ngay tầm cỡ hàng đầu và các khía cạnh khác liên quan đến sự tín nhiệm đối với một thương hiệu.

Nếu một phóng viên viết về dịch vụ cho thuê ô tô, anh ta liên tưởng đến công ty nào? Hertz, chính xác là thế

Quy luật tín nhiệm

Trích nguồn “22 quy luật bất biến trong xây dựng thương hiệu” Al Ries & Laura Ries

FreshBrand – Mới, để thay đổi thế giới

Bởi Trần Anh Tú
Giám đốc Sáng tạo
14 July 2017
CÁC DỰ ÁN KHÁC
DỊCH VỤ