Quy trình thiết kế logo & xây dựng thương hiệu

Cố gắng định nghĩa quá trình thiết kế logo cũng hơi giống như cố gắng trả lời câu hỏi: “Mất bao lâu để có được một ý tưởng tốt? Hầu như tùy vào hoàn cảnh.

Ngoài ra, có được ý tưởng chỉ là một bước. Phần nhiều giá trị mà các phương pháp thiết kế mang lại để giải quyết mức độ thương hiệu. Nằm ở chỗ đánh giá giải pháp nào hiệu quả nhất.

Tham khảo thêm: 

 

 

 

Ý tưởng thiết kế logo

Ý tưởng

Vài nhà thiết kết vật lộn với dự án nhận diện hình ảnh đến một năm hoặc hơn. Những người khác rời khỏi cuộc họp khách hàng đầu tiên với một giải pháp khả thi trong đầu. Trong khi dòng thời gian thì khó có thể có trước được thì các nhà thiết kế tốt học cách đặt niềm tin vào quá trình sáng tạo.

Nói chung, quá trình này bắt đầu với một sự hiểu biết về tầm nhìn và ngữ cảnh cho dự án. Tiếp theo, nó cần có kỹ thuật tưởng tượng được dạy trong trường thiết kế: nghiên cứu, những tóm tắt sáng tạo có mục đích, ý tưởng tiên phong, và những phương pháp cải tiến khác. Sau đó cần kiểm tra và tinh chỉnh.

Đưa ra nhiều ý tưởng trong quá trình làm việc có thể là một cách hay để đạt được một giải pháp tuyệt vời, nhưng khối lượng không bảo đảm chất lượng. Việc phát triển một loạt bộ lọc tốt để chọn ý tưởng của bạn là một bước cơ bản để tạo nên một sự nhận diện hiệu quả.

Thiết kế logo

Dù có tất cả những kỳ công của đồ họa vi tính hỗ trợ, nhưng không có cái thay thế cho bức phác họa khăn ăn như một phần của quá trình tư duy cho một sự nhận diện.

Ý tưởng tiên phong

Việc tạo ra một chương trình nhận diện bắt đầu bằng việc hiểu ngữ cảnh của nó. Sự nhận diện cần thể hiện nó ở đâu? Ai đang dùng nó, và tại sao? Ngữ cảnh xác định những chọn lựa phương tiện truyền thông, và sự phối hợp những hạn chế truyền thông, những mục tiêu kinh doanh, và những yếu tố chương trình tạo đầu vào giá trị cho ý tưởng tiên phong.

Chương trình giây phút cao su tiếp xúc mặt đường khi những lý thuyết được kiểm chứng. Ý tưởng tiên phong đóng vai trò chủ chốt trong quá trình phát triển chương trình. Chương trình có thể trải qua nhiều giai đoạn lặp đi lặp lại hơn logo. Hình dung những giải pháp tiềm năng có thể là một cách hữu ích để đánh giá sự hiệu quả của từng ý tưởng. Mục đích là biết kết quả nhanh và rút kinh nghiệm từ việc kiểm tra và đánh giá.

Đưa ra nhiều lựa chọn trong một giai đoạn đưa ý tưởng tiên phong. Có thể là một cách hiệu quả để nhanh chóng kiểm nghiệm những ý tưởng trước khi đầu tư lớn.

Nền tảng chiến lược

Tạo một sự nhận diện hình ảnh trên giấy thì dễ hơn đưa vào thực tiễn. Đưa ra lời hứa thương hiệu là một chuyện. Giữ được lời hứa là chuyện hoàn toàn khác.

Những khách hàng tiềm năng nhận diện thương hiệu bằng những vật tạo tác và hành động của nó. Thế thì nó có nghĩa là quá trình xây dựng nhận diện thương hiệu cơ bản là bắt đầu bằng việc thăm dò những vật tạo tác này: sự nhận diện và các yếu tố chương trình.

Nhưng nó nhanh chóng đi sâu hơn nhiều. Công việc nhận diện thương hiệu bảo đảm trao đổi chiến lược thẳng thắn về giá trị và vị trí của tổ chức. Một sự hiểu biết vững chắc về chiến lược kinh doanh sẽ dẫn đến một sự nhận diện thương hiệu hỗ trợ hướng kinh doanh chiến lược.

Quá trình có thể không phải luôn luôn đáp ứng mong đợi của khách hàng về tốc độ. Nhưng một quá trình thiết kế vững chắc nhưng linh hoạt sẽ tạo kết quả tốt hơn.

Một khi một nền tảng kinh doanh được đặt vào chỗ. Thì những nhân tốt con người quan trọng khác đóng một vai trò trong sự nhận diện thương hiệu. Bao gồm đặc tính của công ty, những khách hàng của nó, và thị trường. Thông qua quá trình lặp đi lặp lại. Những nhà thiết kế thường dựa vào sự hiểu biết về ý nghĩa và giá trị của thương hiệu. Thường thì, việc xây dựng thương hiệu giúp hiện thực hóa những thuộc tính của thương hiệu.

>>Xem thêm các dự án của chúng tôi tại đây

Bởi Trần Anh Tú
Giám đốc Sáng tạo
8 April 2019
CÁC DỰ ÁN KHÁC
DỊCH VỤ