FreshBrand | Branding Agency

QUY LUẬT HƯỚNG TÂM P.3

HẦU HẾT CÁC CỬA HÀNG CHUYÊN BÁN MỘT DÒNG HÀNG HÓA TUÂN THEO CÙNG MỘT MÔ HÌNH GỒM 5 BƯỚC

Thu hẹp trọng tâm. Một chiến lược xây dựng thương hiệu mạnh luôn bắt đầu bằng việc thu hẹp chủng loại sản phẩm

Lượng hàng nhiều: Một cửa hàng Toys “R” Us thường có đến 10 nghìn món đồ chơi trong khi gian hàng bách hóa lớn chỉ có 3 nghìn

1. Mua rẻ: Toys “R” Us kiếm tiền nhờ mua rẻ đồ chơi, chứ không nhờ bán đồ chơi.

2. Bán rẻ: Khi mua được hàng rẻ, có thể bán với giá rẻ mà vẫn có lãi.

3. Chiếm ưu thế về một dòng sản phẩm: Mục tiêu cuối cùng của bất kỳ chương trình xây dựng thương hiệu nào là chiếm ưu thế về một dòng sản phẩm.

Khi chiếm được ưu thế về dòng sản phẩm, doanh nghiệp sẽ rất mạnh

Microsoft nắm 95% thị trường hệ điều hành máy tính để bàn trên toàn thế giới

 

Intel có 80% thị phần vi xử lý trên toàn cầu

 

Coca – cola chiếm 70% thị phần nước giải khát cola trên toàn thế giới. Và để chiếm ưu thế về một dòng sản phẩm, ta cần thu hẹp trọng tâm thương hiệu.

Quy luật hướng tâm

Trích nguồn “22 quy luật bất biến trong xây dựng thương hiệu” Al Ries & Laura Ries

FreshBrand – Mới, để thay đổi thế giới

 

 

 

Tháng 12/2016