Vinh Nguyen

NGÀNH
Thực phẩm & đồ uống
DỊCH VỤ
Bao bì

Thiết kế: Anh Tú, Hồng Phong, Thanh Thuận
Giám Đốc Nghệ thuật: Trần Anh Tú
Điều hành sản xuất và quản lý dự án: Trần Anh Tú
Loại dự án: Sáng tạo mới, Khái niệm, Sản xuất, Công việc thương mại
Công việc thực hiện: Thiết kế bao bì
Khách hàng: Vĩnh Nguyên
Địa điểm: TP. HCM
Nội dung: Sản xuất Hạt nêm
Định hướng ý tưởng: Ngon, đậm đà, đầy đủ dưỡng chất, công nghệ tân tiến
Hình thức ứng dụng: Tạo hình vector và kết hợp tả thực bằng vẽ tay

CÁC DỰ ÁN KHÁC
DỊCH VỤ