VENDES

NGÀNH
Dịch vụ khách hàng
Thời trang & Bán lẻ
Dịch vụ chuyên nghiệp
DỊCH VỤ
Logo
Bộ nhận dạng thương hiệu

Thiết kế: Anh Tú, Hồng Phong, Thanh Thuận
Giám Đốc Nghệ thuật: Trần Anh Tú
Điều hành sản xuất và quản lý dự án: Trần Anh Tú
Loại dự án: Sáng tạo mới, Khái niệm, Sản xuất, Công việc thương mại
Công việc thực hiện: Thiết kếlogo, thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu
Khách hàng: Vendes
Địa điểm: TP. HCM
Nội dung: Thời trang bán lẻ
Định hướng ý tưởng: Tự tin, sang trọng, đa dạng
Hình thức ứng dụng: Tạo hình vector và kết hợp tả thực bằng vẽ tay

CÁC DỰ ÁN KHÁC
DỊCH VỤ