TON DONG A

NGÀNH
Công nghiệp & sản xuất
Dịch vụ khách hàng
Dịch vụ chuyên nghiệp
DỊCH VỤ
Logo
Bộ nhận dạng thương hiệu
Không gian triển lãm

Thiết kế: Anh Tú, Thanh Thuận, Hải Anh, Kiều Nga
Giám Đốc Nghệ thuật: Trần Anh Tú
Điều hành sản xuất và quản lý dự án: Trần Anh Tú
Loại dự án: Sáng tạo mới, Khái niệm, Sản xuất, Công việc thương mại
Công việc thực hiện: Thiết kếlogo, thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu, thiết kế không gian triển lãm
Khách hàng: Tôn Đông Á
Địa điểm: TP. HCM
Nội dung: Sản xuất thép cán nguội, tôn kẽm, tôn lạnh, tôn màu phục vụ cho ngành xây dựng công nghiệp và dân dụng, hạ tầng giao thông, thiết bị gia dụng.
Định hướng ý tưởng: Chắc chắn, đa dạng, tinh tế, bền vững
Hình thức ứng dụng: Tạo hình vector và kết hợp tả thực bằng vẽ tay

Hành động của Tôn Đông Á “đặt người dùng giám sát chất lượng sản phẩm theo những cách mà trước đây chưa làm được”. Điều gì xảy ra trong một góc của thế giới mà ở đó giá trị đạo đức có thể không còn được lưu giữ đúng các giá trị thật và hướng đến lợi ích cho người dùng. Những sản phẩm tôn kém chất lượng, sự làm giả, nhái làm ảnh hưởng đến nhận thức sử dụng sản phẩm của người dân.

CÁC DỰ ÁN KHÁC
DỊCH VỤ