TINH KY

NGÀNH
Công nghiệp & sản xuất
Dịch vụ khách hàng
Dịch vụ chuyên nghiệp
DỊCH VỤ
Logo
Bộ nhận dạng thương hiệu
Kỹ thuật số
Chụp hình doanh nghiệp

Thiết kế: Anh Tú, Hồng Phong, Hải Anh
Art Director: Trần Anh Tú
Điều hành sản xuất và quản lý dự án: Trần Anh Tú
Loại dự án: Sáng tạo mới, Khái niệm, Công việc thương mại
Công việc thực hiện: Thiết kế logo , thiết kế nhận dạng thương hiệu, Thiết kế website, Chụp hình
Khách hàng: Công ty TNHH Tinh Kỳ
Địa điểm: TP.HCM
Nội dung thương hiệu: Thi công, xây dựng Công trình, Văn phòng…

CÁC DỰ ÁN KHÁC
DỊCH VỤ