Tijoe 1 – Store Space

NGÀNH
Dịch vụ khách hàng
Thời trang & Bán lẻ
Dịch vụ chuyên nghiệp
DỊCH VỤ
Không gian triển lãm

Thiết kế: Anh Tú, Thanh Thuận, Hải Anh
Giám Đốc Nghệ thuật: Trần Anh Tú
Điều hành sản xuất và quản lý dự án: Trần Anh Tú
Loại dự án: Sáng tạo mới, Khái niệm, Sản xuất, Công việc thương mại
Công việc thực hiện: Thiết kế không gian triển lãm
Khách hàng: Dệt Kim Tín Thành
Địa điểm: Long An
Nội dung: Sản xuất và Cung cấp sỉ lẻ hàng thời trang
Định hướng ý tưởng: Đa dạng, chất lượng, đơn giản, tinh tế
Hình thức ứng dụng: Tạo hình vector và kết hợp tả thực bằng vẽ tay

CÁC DỰ ÁN KHÁC
DỊCH VỤ