Rose Villa Cafe

NGÀNH
Sản phẩm tiêu dùng & gia dụng
Thực phẩm & đồ uống
DỊCH VỤ
Kỹ thuật số

Thiết kế: Thanh Thuận, Hải Anh, Kiều Nga
Giám Đốc Nghệ thuật: Trần Anh Tú
Điều hành sản xuất và quản lý dự án: Trần Anh Tú
Loại dự án: Sáng tạo mới, Khái niệm, Sản xuất, Công việc thương mại
Công việc thực hiện: Thiết kếwebsite
Khách hàng: Công ty Toppyco
Địa điểm: Đà Lạt
Nội dung: Thiết kế website
Định hướng ý tưởng: Sang trọng, đơn giản, gần gũi
Hình thức ứng dụng: Tạo hình vector và kết hợp tả thực bằng vector

CÁC DỰ ÁN KHÁC
DỊCH VỤ