Qui Phuc Furniture

NGÀNH
Sản phẩm tiêu dùng & gia dụng
DỊCH VỤ
Logo
Bộ nhận dạng thương hiệu

Thiết kế: Anh Tú, Hồng Phong
Giám đốc Nghệ thuật: Trần Anh Tú
Điều hành sản xuất và quản lý dự án: Trần Anh Tú
Loại dự án: Khái niệm, Công việc thương mại
Công việc thực hiện: Thiết klogo, thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu
Khách hàng: Qui Phúc
Địa điểm: TP. HCM
Nội dung thương hiệu: Sản xuất nhựa gia dụng
Định hướng ý tưởng: Uy tín, chất lượng, đa dạng

CÁC DỰ ÁN KHÁC
DỊCH VỤ