Oyes water

NGÀNH
Thực phẩm & đồ uống
DỊCH VỤ
Bao bì

Thiết kế: Anh Tú, Kiều Nga, Hải Anh
Art Director: Trần Anh Tú
Điều hành sản xuất và quản lý dự án: Trần Anh Tú
Loại dự án: Sáng tạo mới, Khái niệm, Sản xuất, Công việc thương mại
Công việc thực hiện: Thiết kế bao bì, thiết kế nhãn
Khách hàng: Bảo Minh
Địa điểm: Nam Định
Nội dung nhãn bao bì: Nước tinh khiết
Định hướng ý tưởng: Tự nhiên, độc đáo, mạnh mẽ, mới lạ
Hình thức ứng dụng: Tạo hình vector và kết hợp tả thực bằng vector
Chất liệu bao bì/ Vật liệu: PE
Quy trình và in ấn: In ống đồng

CÁC DỰ ÁN KHÁC
DỊCH VỤ