Oyes water

NGÀNH
Thực phẩm & đồ uống
DỊCH VỤ
Đặt tên
Logo
Bộ nhận dạng thương hiệu
Bao bì

Thiết kế: Anh Tú, Kiều Nga, Hải Anh
Giám Đốc Nghệ thuật: Trần Anh Tú
Điều hành sản xuất và quản lý dự án: Trần Anh Tú
Loại dự án: Sáng tạo mới, Khái niệm, Sản xuất, Công việc thương mại
Công việc thực hiện: Đặt tên thương hiệu, thiết kế logo, thiết kế nhận dạng thương hiệu, thiết kế nhãn – bao bì, kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm
Khách hàng: Bảo Minh
Địa điểm: Nam Định
Nội dung thương hiệu: Nước tinh khiết
Định hướng ý tưởng: Tự nhiên, độc đáo, mạnh mẽ, mới lạ

CÁC DỰ ÁN KHÁC
DỊCH VỤ