Oreli

NGÀNH
Chăm sóc sức khỏe & dược phẩm
Dịch vụ khách hàng
DỊCH VỤ
Đặt tên
Logo
Bộ nhận dạng thương hiệu

Thiết kế: Anh Tú
Art Director: Trần Anh Tú
Điều hành sản xuất và quản lý dự án: Trần Anh Tú
Loại dự án: Khái niệm, Công việc thương mại
Công việc thực hiện: Tư vấn sáng tạo thương hiệu, Đặt tên thương hiệu, Thiết kế logo, thiết kế nhận diện thương hiệu
Khách hàng: Bác sĩ Nam Chung
Địa điểm: Đắk Lắk
Nội dung thương hiệu: Nha khoa, Răng hàm mặt
Định hướng ý tưởng: Mới lạ, độc đáo. Thân thiện, gần gủi

CÁC DỰ ÁN KHÁC
DỊCH VỤ