Nhat Dai Thanh

NGÀNH
Thực phẩm & đồ uống
Nông nghiệp
DỊCH VỤ
Logo
Bộ nhận dạng thương hiệu
Bao bì
Kỹ thuật số

Thiết kế: Anh Tú, Hồng Phong, Thanh Thúy
Giám Đốc Nghệ thuật: Trần Anh Tú
Điều hành sản xuất và quản lý dự án: Trần Anh Tú
Loại dự án: Sáng tạo mới, Khái niệm, Sản xuất, Công việc thương mại
Công việc thực hiện: Thiết kế logo, thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu, biên tập, kỹ thuật số
Khách hàng: Nhất Đại Thành
Địa điểm: TP.HCM
Nội dung: Bán buôn đồ uống
Định hướng ý tưởng: Tự nhiên, thơm, ngon, bổ, rẻ
Hình thức ứng dụng: Tạo hình vector và kết hợp tả thực bằng vector

CÁC DỰ ÁN KHÁC
DỊCH VỤ