Nam Thuan Phat

NGÀNH
Dịch vụ khách hàng
Dịch vụ chuyên nghiệp
Kiến trúc & Xây dựng
DỊCH VỤ
Biên tập
Chụp hình doanh nghiệp

Thiết kế: Anh Tú, Thanh Thuận, Hải Anh, Kiều Nga
Giám Đốc Nghệ thuật: Trần Anh Tú
Điều hành sản xuất và quản lý dự án: Trần Anh Tú
Loại dự án: Sáng tạo mới, Khái niệm, Sản xuất, Công việc thương mại
Công việc thực hiện: Biên tập, Chụp hình doanh nghiệp
Khách hàng: Nam Thuận Phát
Địa điểm: TP. HCM
Nội dung: Nhà thầu cơ khí – điện công trình
Định hướng ý tưởng: Chắc chắn, đa dạng, bền vững, uy tín
Hình thức ứng dụng: Tạo hình vector và kết hợp tả thực bằng vẽ tay

CÁC DỰ ÁN KHÁC
DỊCH VỤ