Mountain Town Hotel

NGÀNH
Dịch vụ khách hàng
Dịch vụ chuyên nghiệp
DỊCH VỤ
Logo
Bộ nhận dạng thương hiệu

Thiết kế: Anh Tú, Thanh Thuận, Hải Anh, Kiều Nga
Giám Đốc Nghệ thuật: Trần Anh Tú
Điều hành sản xuất và quản lý dự án: Trần Anh Tú
Loại dự án: Sáng tạo mới, Khái niệm, Sản xuất, Công việc thương mại
Công việc thực hiện: Thiết kế Logo, Bộ nhận dạng thương hiệu
Khách hàng: Công ty Toppyco
Địa điểm: Đà Lạt
Nội dung: Nhà hàng – Khách sạn
Định hướng ý tưởng: Sang trọng, đơn giản, gần gũi, tinh tế
Hình thức ứng dụng: Tạo hình vector và kết hợp tả thực bằng vẽ tay

CÁC DỰ ÁN KHÁC
DỊCH VỤ