Works

Macadamia Queen Branding

Macadamia Queen nhìn thấy cơ hội đầy triển vọng sẵn sàng để phát triển sản lượng và thị trường cây công nghiệp macadamia ra thế giới, biến Việt Nam là thủ phủ lớn nhất thế giời về cây Macadamia và hiện đang tìm kiếm giải pháp thay thế để dần các loại cây công nghiệp không hiệu quả về gia trị kinh tế với người nông dân.

Chín muồi cho cuộc cách mạng
Macadamia Queen nhìn thấy cơ hội đầy triển vọng sẵn sàng để phát triển sản lượng và thị trường cây công nghiệp macadamia ra thế giới, biến Việt Nam là thủ phủ lớn nhất thế giời về cây Macadamia và hiện đang tìm kiếm giải pháp thay thế để dần các loại cây công nghiệp không hiệu quả về gia trị kinh tế với người nông dân.

Kêu gọi người nông dân cùng phát triển
Sử dụng quá trình tiếp cận, đổi mới độc đáo về giống cây trồng đặc biệt này. FreshBrand khám phá xu hướng của loại cây trồng Quý này và tạo nên thương hiệu chuẩn để hiểu và xác định các cơ hội cùng với nhưng người nông dân. Thông tin nguồn gốc, công dụng, công năng hạt Macadamia. Sự cần thiết để đầu tư về giống, tiền năng cao của thị trường đã quyết định cho nó một nền tảng mà từ đó để khởi động một sự hương ứng tham gia trên diện rộng. Cách thức gây dựng sự tin tưởng với người nông dân là mượn sự giao tiếp thương hiệu trong thái độ của Macadamia Queen. Bằng cách phát triển các loại bản sắc “Quả vàng - Nhân ngọc” cũng như chiến lược có thể điều khiển nó đi từ quy mô nhỏ trở thành lớn mạnh trên toàn thế giới. Mặt khác cần phải có sự điều tiết cũng như định hướng thông qua chính phủ.

Xây dựng một nhân cách nữ hoàng của các loại hạt với các giá trị đinh dưỡng cao
Thảo luận lập bản đồ cơ hội dẫn đến một số hướng có thể cho các định hướng phát triển, FreshBrand minh chứng cùng Macadamia Queen về các giá trị với việc khai thác nhân cách từ một quả, hạt với mỗi cá tính, thiết kế biểu tượng, sáng tạo ngôn ngữ, và thậm chí cảm nhận về hương vị. Sau khi chúng tôi nói chuyện với các nhà nghiên cứu, khoa học, người nông dân, người tiêu dùng và phát triển các khái niệm thông qua khai niệm “Quả vàng - Nhân ngọc”, một chiến thắng rõ ràng xuất hiện: cả ba bên cùng thắng.

Con đường thành công đã hình thành
Macadamia Queen đã ra mắt thành công nhất từ năm 2013 cho đến nay. Trong thử nghiệm, 72% những người nông dân sẽ theo trồng. Sau khi khởi động, nhận thức về thương hiệu là 56% so với mục tiêu sức hấp dẫn từ loại cây công nghiệp chủ lực này. Nhưng bằng chứng tốt nhất của thành công là sự bổ sung của thương hiệu tiên phong Macadamia Queen với mục tiêu chuyên biệt hóa khai thác cây trồng Macadamia về thi trường của nó trong tương lai chỉ một năm sau khi thương hiệu đã được giới thiệu vào năm 2013.

Việc tìm kiếm một vị trí trên thị trường còn trống
FreshBrand đã tổ chức các cuộc thảo luận với chủ đầu tư, những người nghiên cứu được giới thiệu để xác định như thế nào để phát triển các giống cây và quy hoạch chúng thành loại cây cung cấp hạt với sản lượng mà tương lai có thể tiêu biểu trong bản đồ về quả macadamia của thế giới nhằm phá vỡ sự độc tôn của thị trương Úc hay các thị trường mới nổi như: Mỹ, Nam Phi, Trung Quốc,... đối với cây Macadamia. Nghiên cứu của FreshBrand cho thấy triển vọng phát triển lớn về loại cây trồng Macadamia tại Việt Nam đặc biệt là khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ bởi một loạt các điều kiện thuận lợi như thổ nhưỡng, thời tiết. Thậm chí được sự ủng hộ của chính phủ. Trong khi khoảng cách lớn và rất tiềm năng ở quốc nội so với trên thế giới cũng như tình trạng thiếu hụt sản lượng của loại quả Quý này rất cấp bách.

Other Projects