Life Window

NGÀNH
Công nghiệp & sản xuất
Dịch vụ khách hàng
Dịch vụ chuyên nghiệp
DỊCH VỤ
Kỹ thuật số

Thiết kế: Anh Tú, Kiều Nga, Hải Anh
Giám Đốc Nghệ thuật: Trần Anh Tú
Điều hành sản xuất và quản lý dự án: Trần Anh Tú
Loại dự án: Sáng tạo mới, Khái niệm, Sản xuất, Công việc thương mại
Công việc thực hiện:  Thiết kế website
Khách hàng: Life Window
Địa điểm: TP.HCM
Nội dung thương hiệu: Cung cấp và lắp đặt các loại cửa bằng vật liệu nhựa, nhôm cao cấp.
Định hướng ý tưởng: Chất lượng, Đổi mới, gần gũi, sang trọng
Hình thức ứng dụng: Tạo hình vector và kết hợp tả thực bằng vector

CÁC DỰ ÁN KHÁC
DỊCH VỤ