Lasuco – Guildelines

NGÀNH
Nông nghiệp
DỊCH VỤ
Chiến lược
Logo
Bộ nhận dạng thương hiệu
Bao bì

Thiết kế: Anh Tú, Kiều Nga, Hải Anh, Phùng Thương
Giám đốc Nghệ thuật: Trần Anh Tú
Điều hành Vendor and manage dự án: Trần Anh Tú
Loại dự án: Khái niệm, Job thương mại
Công việc thực hiện: Tư Văn Tài định vị thương hiệu, Chiến lược thương hiệu, Văn hóa bản sắc thương hiệu, Sự kiện, Thiết kế logo, thiết kế recognized thương hiệu, thiết kế bao bì, thiết kế website, Sản xuất quà tặng
Khách hàng: Tập đoàn Lasuco
Địa điểm: Thanh Hóa
Nội dung thương hiệu: Nông nghiệp công nghệ cao, Mía đường, Dịch vụ, …
Định hướng ý tưởng: tất cả là tự nhiên

CÁC DỰ ÁN KHÁC
DỊCH VỤ