Works

Haduco Branding

Chúng tôi cùng HADUCO đã thực hiện rất nhiều công việc trong hai năm qua để đánh giá thương hiệu của họ và kết luận rằng HADUCO cần một cách tiếp cận năng động và tươi mới hơn cho bản sắc của mình để phản ánh rằng HADUCO là một cơ quan quản lý tư nhân độc lập và đầu ngành.

Reaching To The Sea - Vươn ra biển
Chúng tôi cùng HADUCO đã thực hiện rất nhiều công việc trong hai năm qua để đánh giá thương hiệu của họ và kết luận rằng HADUCO cần một cách tiếp cận năng động và tươi mới hơn cho bản sắc của mình để phản ánh rằng HADUCO là một cơ quan quản lý tư nhân độc lập và đầu ngành. Chúng tôi muốn HADUCO nhấn mạnh vào thương hiệu của mình và vì vậy chúng tôi đã thông qua một cái nhìn táo bạo mới và đầy tham vọng: Lãnh đạo dịch vụ hậu cần ngành công nghiệp dầu khí của HADUCO.

Làm sâu sắc hơn tầm nhìn của HADUCO
Mục đích của nỗ lực tái định vị thương hiệu là làm sâu sắc hơn tầm nhìn của công ty, đặt nó lên vị trí hàng đầu trong tâm trí của tất cả các bên liên quan và đặt nó ở vị trí chỉ huy cao trong ngành hàng hải.
Với bản sắc mới, khách hàng của HADUCO không phải mong đợi gì ngoài điều tốt nhất. Bản sắc mới sẽ mở ra một bước ngoặt tốt đẹp cho HADUCO và sẽ giới thiệu các nhà khai thác dầu khí và khách hàng nói chung vào một hệ thống hoạt động mới sẽ chăm sóc cho nhu cầu của họ. HADUCO hứa hẹn một dịch vụ khách hàng độc đáo và sự hài lòng ở vị trí hàng đầu trong sứ mệnh, tầm nhìn và những giá trị của công ty, thêm rằng khách hàng của họ không mong đợi gì ngoài những tiêu chuẩn quốc tế cao.

Chiến lược định vị mới trong bối cảnh uy tín ngành hàng hải giảm sút
Nguồn lực của HADUCO lấy nền tảng “dịch vụ cung ứng tàu biển trong ngành công nghiệp dầu khí”. Là lĩnh vực mũi nhọn để tất cả các bên liên quan khi nghĩ đến HADUCO và tìm kiếm thông tin hay đặt mối quan hệ hợp tác tin cậy.

Biểu hiện
Điều này dẫn đến việc đầu tư vào nguồn lực đội tàu là giải pháp mang tính bước ngoặt và quan hệ đối tác với các hãng để cải thiện hiệu suất kinh doanh. Để phát đi bộ mặt mới của HADUCO với thế giới, cho một định vị thương hiệu mới.
- Dấu hiệu của sự thay đổi lớn: đặt yêu cầu của HADUCO như là một nhà cung ứng hàng đầu về các giải pháp dịch vụ cung ứng tàu biển trong ngành công nghiệp dầu khí.
- Đầu tư cho tương lai: phát triển đội tàu đủ lớn để tìm kiếm cơ hội quốc tế, ứng dụng các giải pháp an toàn, tối ưu giá trị kinh tế, phản ứng nhanh nhẹn với thị trường.
- Thích ứng với hoàn cảnh mới (hội nhập).
- Giữ lời hứa, thực hiện lời hứa.
- Xây dựng niềm tin.

Tập trung về các chủ đề chiến lược, yêu cầu đặc biệt trong quản lý rủi ro đến hoạt động:
- An toàn lực lượng lao động và môi trường.
- Phát triển nhanh - mạnh tại địa phương, dần chuyển sang khu vực.
- Tập trung năng lực lõi “dịch vụ cung ứng tàu biển trong ngành công nghiệp dầu khí”.
- Tích hợp sửa chữa cùng một nơi tại HADUCO.
- Hoạt động xa bờ.

Tái làm mới và đa dạng hoá dịch vụ
HADUCO sẽ tiếp tục hoạt động như một thực thể độc lập tiêu biểu của ngành hàng hải, không lệ thuộc vào vốn hóa nhà ước như lúc trước. Công ty có trụ sở tại Vũng Tàu – Việt Nam nói rằng mục tiêu cuối cùng của HADUCO là phát triển thành một công ty hậu cần tích hợp trong tương lai.
- Trực Standby ngoài mỏ
- Các Job lặn và ROV lặn
- Hỗ trợ bán dầu thô
- Phục vụ khoan
- Dịch chuyển giàn
- Kéo giàn
- Làm neo

Cái nhìn mới đầy triển vọng
Cái nhìn mới là kết quả của các cuộc đào tạo thương hiệu dài hàng tháng đã được thực hiện trong nhà với đội điều hành của FreshBrand. Hội đồng quản trị của HADUCO đã giám sát dự án đảm bảo rằng công việc được diễn ra một cách hiệu quả.
Đây là một thời gian thú vị quan trọng cho Thủy thủ đoàn của HADUCO trên bờ và dưới biển. Thương hiệu mới sẽ kết nối mạnh mẽ các thành viên của họ với danh tiếng của HADUCO về chất lượng, thiết kế xuất sắc và đổi mới.

Other Projects