GKG

NGÀNH
Công nghiệp & sản xuất
Dịch vụ khách hàng
Dịch vụ chuyên nghiệp
DỊCH VỤ
Logo
Bộ nhận dạng thương hiệu

Thiết kế: Anh Tú, Hồng Phong, Thanh Thúy
Giám Đốc Nghệ thuật: Trần Anh Tú
Điều hành sản xuất và quản lý dự án: Trần Anh Tú
Loại dự án: Sáng tạo mới, Khái niệm, Sản xuất, Công việc thương mại
Công việc thực hiện: Thiết kế logo, thiết kế nhận dạng thương hiệu
Khách hàng: Gia Khang
Địa điểm: TP.HCM
Nội dung: Phân phối nguyên liệu gỗ và các sản phẩm về gỗ
Định hướng ý tưởng: Chất lượng, uy tín, ổn định, cạnh tranh
Hình thức ứng dụng: Tạo hình vector và kết hợp tả thực bằng vector

CÁC DỰ ÁN KHÁC
DỊCH VỤ