Dstore

NGÀNH
Dịch vụ khách hàng
Thời trang & Bán lẻ
DỊCH VỤ
Đặt tên
Logo
Bộ nhận dạng thương hiệu
Không gian triển lãm

Thiết kế: Anh Tú, Hồng Phong, Thanh Thuận
Giám đốc Nghệ thuật: Trần Anh Tú
Điều hành sản xuất và quản lý dự án: Trần Anh Tú
Loại dự án: Khái niệm, Công việc thương mại
Công việc thực hiện: Đặt tên, Thiết kế logo, thiết kế nhận dạng thương hiệu, thiết kế không gian triển lãm
Khách hàng: Dstore Shop
Địa điểm: TP.HCM
Nội dung thương hiệu: Cung cấp sản phẩm áo thun in 3D thời trang.
Định hướng ý tưởng: Đến với DStore bạn sẽ tự tin khoe cá tính , chất lượng của mình.
Hình thức ứng dụng: Tạo hình vector và kết hợp tả thực bằng vector

CÁC DỰ ÁN KHÁC
DỊCH VỤ