Works

Cảm hứng thiết kế nhãn bao bì đường Lasuco

Thiết kế: Anh Tú, Kiều Nga, Hải Anh, Phùng Thương
Art Director: Trần Anh Tú
Điều hành sản xuất và quản lý dự án: Trần Anh Tú
Loại dự án: Sáng tạo mới, Khái niệm, Sản xuất, Công việc thương mại
Công việc thực hiện: Thiết kế bao bì, thiết kế nhãn
Khách hàng: Tập đoàn Lasuco
Địa điểm: Thanh Hóa
Nội dung bao bì: Đường lỏng
Định hướng ý tưởng: Tự nhiên, giữ gìn bản sắc
Hình thức ứng dụng: Tạo hình vector và kết hợp tả thực bằng vector
Chất liệu bao bì/ Vật liệu: Decal, PE
Quy trình và in ấn: In offset

Thiết kế: Anh Tú, Kiều Nga, Hải Anh
Art Director: Trần Anh Tú
Điều hành sản xuất và quản lý dự án: Trần Anh Tú
Loại dự án: Sáng tạo mới, Khái niệm, Sản xuất, Công việc thương mại
Công việc thực hiện:

Thiết kế bao bì, thiết kế nhãn

Khách hàng: Tập đoàn Lasuco
Địa điểm: Thanh Hóa
Nội dung bao bì: Đường phèn
Định hướng ý tưởng: Tự nhiên, giữ gìn bản sắc
Hình thức ứng dụng: Tạo hình vector và kết hợp tả thực bằng vector
Chất liệu bao bì/ Vật liệu: Aluminum, PE
Quy trình và in ấn: In ống đồng

Other Projects