Works

Cảm hứng thiết kế logo, nhận diện thương hiệu Macadamia Queen

Thiết kế: Anh Tú, Tiến Đạt
Art Director: Trần Anh Tú
Điều hành và quản lý dự án: Trần Anh Tú
Loại dự án: Sáng tạo mới, Khái niệm, Công việc thương mại
Công việc thực hiện: Thiết kế logo, thiết kế nhận diện thương hiệu
Khách hàng: Macadamia Queen
Địa điểm: TP.HCM
Nội dung thương hiệu: Nông sản – Nông nghiệp

Other Projects